Wspólnota Wojsko Gedeona spotkała się w Sanktuarium w Ratowie

W dniach 3–4 sierpnia br. w Ratowie odbyło się modlitewno-sportowe spotkanie młodzieży z Wojska Gedeona. W programie była wspólna Eucharystia, uwielbienie, konferencje tematyczne czy spływ kajakowy.

Wojsko Gedeona

W wakacyjnym spotkaniu młodzieży ze wspólnoty Wojsko Gedeona uczestniczyło 50 osób z okolic Ratowa, Radzanowa, Sierpca, Ciechanowa i Płocka oraz 4 księży – opiekunów poszczególnych komandorii, bo tak nazywane są parafialne komórki wspólnoty.
W programie spotkania znalazły się konferencje tematyczne, poświęcone duchowości i założeniom programowym wspólnoty, wspólna Eucharystia, uwielbienie a także czas na rekreację konną i spływ kajakowy.
- Wspólnota jest środowiskiem, w którym młody człowiek nie tylko wypoczywa, ale kształtuje swoją postawę wobec Boga i ludzi, a Ostoja św. Antoniego jest miejscem, którego emanuje wspaniałym przykładem życia Patrona a zarazem urzeka pięknem przyrody. Dlatego też proponujemy tu młodym ludziom chwilę refleksji nad własnym życiem połączoną z aktywnym odpoczynkiem na łonie natury. – podsumowuje ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium a jednocześnie kapłan odpowiedzialny w diecezji płockiej za wspólnotę Wojsko Gedeona.
Coroczne wakacyjne spływy kajakowe wspólnoty Wojsko Gedeona w Ratowie przeszły już do tradycji, formacja organizuje również rekolekcje wakacyjne w górach, weekendy tematyczne, czynnie wspiera organizację spotkań kandydatów do bierzmowania. Jej założenia programowe oparte są na zasadach Ruchu Światło Życie oraz Miłosierdzia Bożego, opisanego w „Dzienniczku” przez św. siostrę Faustynę Kowalską. Ważną rolę w formacji młodych ludzi pełnią również idee koleżeństwa, solidarności i pomocniczości, zaczerpnięte z ruchów skautowskich oraz kultywowanie tradycji narodowych i propagowanie postaw patriotycznych.

Sanktuarium w Ratowie