Wskazania dotyczące celebracji Chrztu Świętego w diecezji płockiej z dnia 22 maja 2020 r.

W związku z trzecim, przedostatnim etapem znoszenia ograniczeń, związanych z epidemią COVID-19 w Polsce, w uzgodnieniu z Biskupem Płockim, przekazuję wskazania i rozstrzygnięcia, dotyczące sprawowania sakramentu chrztu świętego w Diecezji Płockiej:

Chrzest.jpg

1. Jeśli rodzice dziecka proszą o udzielenie sakramentu chrztu świętego, można w chwili obecnej zorganizować stosowną liturgię, biorąc pod uwagę aktualne wskazania sanitarne władz państwowych.
2. Sakrament chrztu świętego powinien być sprawowany zasadniczo podczas niedzielnej Mszy Świętej (podkreślenie m.in. wymiaru paschalnego i eklezjalnego pierwszego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej), jednak w obecnej sytuacji wypada w pierwszym rzędzie umożliwić wszystkim parafianom uczestnictwo w niedzielnej liturgii. Dlatego, jeśli zostanie uznane to za stosowne i będzie to możliwe, sakrament chrztu świętego można celebrować podczas dodatkowej Mszy Świętej niedzielnej (poza programem niedzielnych Mszy parafialnych), dla rodziców dziecka i ich bliskich.
3. W obecnej sytuacji bardziej wskazana jest forma chrztu jednego dziecka (lub niewielkiej grupy), aby – w miarę możliwości – większa liczba uczestników z rodziny mogła uczestniczyć w obrzędzie.
4. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody. W chwili obecnej nie powinno się przechowywać poświęconej wody w chrzcielnicy.
5. Należy bezwzględnie dezynfekować przed i po użyciu naczynia używane do liturgii chrzcielnej.
6. Namaszczenie krzyżmem świętym powinno być poprzedzone i zakończone dezynfekcją dłoni kapłana.
7. We właściwych momentach, na ile to możliwe, kapłan powinien zachować odpowiedni dystans od chrzczonego dziecka oraz rodziców i chrzestnych.
8. Obecna sytuacja nie zwalnia z wypełniania zapisów prawa kanonicznego, dotyczących rodziców chrzestnych (por. Dekret Biskupa Płockiego nr 336/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku).
9. Przepisy sanitarne obowiązują również w kancelarii parafialnej, podczas spisywania aktu chrztu świętego.

Płock, dnia 22 maja 2020 r.
Nr 1064/2020

Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi 
ds. sakramentalnych