Wprowadzenie relikwii św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II w Bielsku

- Niech te relikwie sprawią, że nie pozwolicie zamknąć się w „chrześcijańskim getcie”, które chętnie narzuciłby nam świat i Europa, przechodząca kryzys swej tożsamości – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Bielsku koło Płocka, podczas Eucharystii z wprowadzeniem relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II (18 października 2020 r.). Parafia pw. św. Jana Chrzciciela pozyskała relikwie pierwszego stopnia.

Jp2-i-faustyna.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że wspólnota parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku zapragnęła mieć u siebie cząstkę dwojga wielkich świętych: św. siostry Faustyny Kowalskiej – „Sekretarki Bożego Miłosierdzia” i św. Jana Pawła II – ziemskiego orędownika Bożego Miłosierdzia. Te cząstki, zwane relikwiami, stanowią ziemską pozostałość po ludziach, którzy „swym heroicznym życiem, fizycznym i duchowym, zasłużyli na to, aby Kościół ogłosił ich świętymi”. Relikwie pozwalają niejako przekroczyć próg świata widzialnego i dotknąć świata wiecznego.

Święci, których relikwie przyjmuje parafia, byli „dobrymi, duchowymi znajomymi”. Ich drogi na tym świecie w pewnym momencie skrzyżowały się. Faustyna była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczką, stygmatyczką, wizjonerką. To jej wierni zawdzięczają coraz większy kult najważniejszego przymiotu Boga, jakim jest Jego miłosierdzie. Jej „Dzienniczek” jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o Bogu Miłosiernym, dowodem na to, że Bóg kocha nawet największego grzesznika.

Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II modlił się jako młody chłopak przy grobie siostry Faustyny w Krakowie-Łagiewnikach. Potem, gdy był biskupem w Krakowie, przeprowadził proces diecezjalny o jej życiu i cnotach. Jako papież w 2000 roku kanonizował tę pokorną zakonnicę. Swoją pierwszą encyklikę pt. „Dives in Misericordia” - poświęcił Miłosierdziu Bożemu. Przyznał kiedyś, że od początku posługi Piotrowej wiedział, że głoszenie orędzia o miłosierdziu Bożym jest jego szczególnym zadaniem.

„W czasie pielgrzymki do Polski w 2002 roku, gdy mówił o kulcie Bożego Miłosierdzia wymienił także Płock, stolicę naszej diecezji, wśród miast «na świetlistym szlaku», na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu Bożym. Wcześniej, w 1991 roku pielgrzymował do miasta, w którym 22 lutego 1931 roku siostra Faustyna, na Starym Rynku, po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego” – przypomniał kaznodzieja.

Biskup podkreślił, że siostra Faustyna i papież Jan Paweł II ponieśli w świat „Ewangelię Bożego miłosierdzia”. Przyjmując ich relikwie, wierni dziękują za dar ich świętości, a jednocześnie proszą, by otrzymali siłę do stawania się świętymi: wbrew wszystkiemu, żyjącym w trudnych czasach, w otoczeniu społeczeństwa, które często porzuca Boga i wiarę i które duchowość chciałaby czerpać z Internetu i szamańskich obrzędów, a nie ze zmartwychwstania Pana.

„Niech te relikwie sprawią, że nie pozwolicie zamknąć się w «chrześcijańskim getcie», które chętnie narzuciłby nam świat i Europa, przechodząca kryzys swej tożsamości. Niech wasza wiara opiera się na Dekalogu, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, na przekonaniu, że Jezus był, jest i będzie, teraz i na wieki – Odkupicielem świata. Stójcie na straży tych podstawowych wartości i w Bogu odnajdujcie swoją duchową pełnię” – poprosił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Bp Milewski udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku pozyskała relikwie pierwszego stopnia: w przypadku św. Faustyny Kowalskiej jest to część kości, a w przypadku św. Jana Pawła II – kropla krwi. Relikwie św. Faustyny w relikwiarzu podarował ks. prof. Andrzej Gretkowski, pochodzący z tej parafii. Natomiast relikwie św. Jana Pawła II przywieziono z Krakowa, od kard. Stanisława Dziwisza, z inspiracji Barbary Wątkowskiej z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Relikwiarz ufundowała rodzina z bielskiej parafii. Oba relikwiarze na stałe umieszczone zostaną w ołtarzach bocznych kościoła, znajdujących się blisko prezbiterium.

„Św. siostra Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II, to najwybitniejsi współcześnie polscy święci. Papież z Polski dosłownie «przeorał» polską mentalność swoją nauką o miłosierdziu Bożym, a uczynił to dzięki siostrze Faustynie, która przekazała światu swoją wiedzę o tym przymiocie Boga. Oni oboje sprawili, że idea miłosierdzia Bożego stała się znana na całym świecie. Jestem przekonany, że ich wstawiennictwo i opieka przełożą się na wzmocnienie wiary parafian. Mam nadzieję, że wierni będą się często modlić przy ich relikwiach” – powiedział ks. Jerzy Zdunkiewicz, proboszcz parafii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę