Wigilia w Politechnice Warszawskiej w Płocku

O tym, że oprócz wiedzy z książek człowiekowi potrzebna jest też mądrość nadprzyrodzona, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 17 grudnia br. podczas spotkania świątecznego ze środowiskiem naukowym i studenckim płockiej filii Politechniki Warszawskiej.

Polibuda.jpg

W spotkaniu świątecznym w Politechnice Warszawskiej w Płocku wzięli udział dziekani poszczególnych wydziałów, wykładowcy, przedstawiciele samorządu studenckiego. Gospodarzem uroczystości był prof. dr hab. Janusz Zieliński, prorektor uczelni.

Bp Mirosław Milewski podziękował za zaproszenie na spotkanie świąteczne na uczelnię. Był też wdzięczy za jego religijny charakter, podkreślający wagę świąt Bożego Narodzenia.

Przypomniał politechnikom sylwetki dwóch błogosławionych biskupów płockich: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego, którzy 20 lat temu zostali beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II. Są to męczennicy II wojny światowej, brutalnie zabici przez faszystów, przez Niemców w 1941 r. w obozie Działdowie. Z kolei w roku 2020 Kościół w Polsce będzie obchodził 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. A 7 czerwca 2020 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie zaplanowana jest beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego.

- Każdy z nasz szuka w życiu wzorców. We współczesnych czasach potrzebujemy przewodników wiary, ludzi mądrych, rozsądnych, którzy będą wskazywać kierunek w wymiarze duchowym, ale i zwykłym, ludzkim – stwierdził biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Życzył wszystkim mądrości ziemskiej, naukowej, intelektualnej, ale też nadprzyrodzonej, której źródłem jest Pan Bóg. Takiej mądrości człowiek doświadcza dzięki świętym i błogosławionym. Dodał, że obecnie bardzo potrzeba w Polsce ludzi wykształconych, którzy mają wiedzę książkową, ale też są mądrzy życiowo.

- Niewyczerpywalną prawdą, źródłem odwiecznej mądrości jest Ten, który przychodzi: Jezus, Bożę Dziecię. Przy Jego żłóbku szukajmy motywacji do zdobywania mądrości życiowej i duchowej. Niech Boże Dziecię wszystkim nam błogosławi – zwrócił się do politechników bp Milewski.

Podczas Wigilii na Politechnice odczytana została Ewangelia o narodzeniu Jezusa. Uczestnicy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy. W gronie uczestników był też chór akademicki, któremu towarzyszył Zespół Pieśni i Tańca „Masovia”, który działa przy uczelni.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę