Wigilia płockiej „Solidarności”

O to, aby katolicy stawali w obronie Boga i wiary, zaapelował ks. biskup Mirosław Milewski podczas spotkania świątecznego z ludźmi płockiej „Solidarności”. Wigilię członków „Solidarności” z regionu płockiego zorganizowano w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku.

Solidarno__.jpg

Podczas spotkania świątecznego w Spółdzielczym Domu Kultury bp Mirosław Milewski pobłogosławił opłatek, którym podzielili się członkowie „Solidarności”.

Podziękował im za solidaryzm społeczny, który jest coraz rzadziej spotykaną postawą. Także za to, że kiedy organizują swoje ważne uroczystości, najpierw modlą się podczas Mszy św. Duch wiary, duch katolicyzmu, jest widoczny w ich działalności.

- Nie bójcie się stawać w obronie wiary i wartości chrześcijańskich, nawet wtedy, gdy inni uważają inaczej. Jeśli nie będziemy wspólnie bronić wiary, popadniemy w nicość. Wiara i wartości chrześcijańskie nie prowadzą do nicości, ale do życia. Boże Narodzenie ma dodać nam odwagi w wyznawaniu wiary - podkreślił hierarcha.

W programie Wigilii było też wspólne kolędowanie z Harcerskim Zespołem Pieśni Tańca „Dzieci Płocka” oraz wieczerza wigilijna.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego „NSZZ” Solidarność z przewodniczącym Andrzejem Burnatem, przewodniczący Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych związku z Gostynina, Płońska i Sierpca, przedstawiciele pracodawców oraz duszpasterz ludzi pracy ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii św. Józefa w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę