Wierni parafii św. Józefa w Pułtusku modlą się przy relikwiach św. Faustyny

Relikwie drugiego stopnia św. Faustyny Kowalskiej zostały uroczyście wprowadzone do kościoła parafii św. Józefa w Pułtusku: „W czasach pandemii w Bożym Miłosierdziu możemy znaleźć ocalenie” – powiedział proboszcz parafii ks. kan. dr Janusz Kochański.

Pultusk.jpg

Relikwie św. Faustyny Kowalskiej (drugiego stopnia – fragment szaty) zostały podarowane parafii św. Józefa w Pułtusku przez jedną z parafianek. Uroczyście wprowadził je do kościoła ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Zwrócił uwagę na związek św. Faustyny ze św. Józefem – Apostołka Bożego Miłosierdzia miała również jego wizje. Duszpasterz zaprosił także mieszkańców Pułtuska do odwiedzenia i modlitwy w płockim sanktuarium, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest bardzo żywy i wciąż się rozwija.

Relikwie św. Faustyny umieszczone zostały w relikwiarzu ufundowanym przez parafian, podobnie jak ikona przedstawiająca św. Faustynę. Na stałe rzeczy te znalazły swoje miejsce w bocznym ołtarzu Jezusa Miłosiernego, w pobliżu prezbiterium.

„Posiadanie przez nas relikwii św. Faustyny - Apostołki Bożego Miłosierdzia ma umocnić parafian w wierze. Z powodu pandemii żyjemy w czasach trudnych, a w Miłosierdziu Bożym możemy mieć nadzieję na ocalenie. Chcemy pobudzić i rozszerzyć ten kult, wierzymy, że relikwie i ikona będą nas do tego mobilizować” – powiedział ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii.

W parafii św. Józefa w Pułtusku żywy jest kult Bożego Miłosierdzia. Od około roku każdego 22 dnia miesiąca (22 lutego 1931 roku św. Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”) o godz. 20.00 sprawowane jest nabożeństwo „Godziny Miłosierdzia”. Natomiast w każdy piątek po Mszy św. wieczornej odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę