Wielkopostny trening uważności w „Studni”

Indywidualne rekolekcje dotyczące uważności, czyli „chrześcijański mindfulness” można przeżyć w Wielkim Poście w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku: - Nie warto analizować przeszłości czy koncentrować się na przyszłości. Najważniejsze jest tu i teraz, i temu czasowi trzeba poświęcić najwięcej uwagi – zachęca ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży i dyrektor „Studni”.

Studnia.jpg

„Chrześcijański mindfulness” jest jedną z propozycji wielkopostnych Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży. Jest to sposób odprawiania indywidualnych rekolekcji w domu przez cały okres Wielkiego Postu, będący koncentracją na uważności.

- Głębokie i dojrzałe życie duchowe nie polega na nieustannym poszukiwaniu niezwykłości lub cudownych znaków. Realna zażyłość z Bogiem, to codzienna przyjaźń z Nim, bliska relacja, odczuwanie Jego obecności w najzwyklejszych warunkach naszego życia. Albo potrafimy spotkać Boga w miejscu naszego zwykłego życia, albo nie spotkamy Go wcale. Aby Go jednak spotkać, trzeba skupić się na teraźniejszości, a nie żyć przeszłością czy przyszłością – uważa ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Dodaje, że propozycja „chrześcijańskiego mindfulness”, czyli treningu uważności, skierowana jest do osób, które pragną nauczyć się osobistej więzi z Bogiem nie opuszczając swego codziennego środowiska życia, wśród zwykłych obowiązków. Jest to „prosta droga do zbudowania wiernej przyjaźni z Bogiem, jednocześnie droga do głębszego przeżycia szczególnego czasu Wielkiego Postu”.

Uczestnicy ćwiczeń duchowych podejmują codzienną medytację w oparciu o książkę „Kwadrans uważności” Wojciecha Werhuna SJ. Ponad 40 ćwiczeń na uważność to indywidualny program rozwoju osobistego i duchowego. Wystarczy kwadrans codziennie dla siebie, dla indywidualnego rozwoju osobowego i duchowego.

- Chodzi o to, aby się zatrzymać, odkryć prawdę o sobie, znaleźć to, czego się pragnie. O trwanie w obecności Boga, o wdzięczność i świadomość siebie. Każdy etap ćwiczeń może wprowadzić na głębszy poziom relacji z Bogiem i samym sobą: „Dlatego mówię wam: nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jeść lub co pić będziecie; ani o swoje ciało, czym się przyodziejecie. Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzienia? Popatrzcie na ptaki na niebie: nie sieją, nie żną, nie gromadzą w magazynach, a wasz Ojciec niebieski je żywi. Czy wy nie więcej znaczycie niż one?” (Mt 6,25-27)” – cytuje pomysłodawca rekolekcji.

Oprócz pracy duchowej w domu, uczestnicy rekolekcji o uważności spotykają się w każdą środę o godz. 19.00 w centrum „Studnia”, aby wysłuchać konferencji tematycznej. Terminy kolejnych środowych spotkań, to 18 i 25 marca oraz 1 i 8 kwietnia br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę