Wielkopostne rekolekcje w Płockiej Telewizji PTV

Ośmiodniowe rekolekcje wielkopostne w Płockiej Telewizji PTV poprowadzi od 22 marca br. o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Po emisji telewizyjnej konferencje, których tematem będzie modlitwa „Ojcze nasz”, znajdą się na kanale YouTube: - Mamy Wielki Post, a dusza potrzebuje duchowej strawy – zachęca do oglądania nauk rekolekcyjnych biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski.

Pobrane.jpg

Rekolekcje wielkopostne poza kościołem, to jedna z wielu inicjatyw wielkopostnych, prowadzonych przez parafie diecezji płockiej. Tym razem jednak w przedsięwzięcie włączyła się lokalna Płocka Telewizja PTV. Telewizyjne rozważania poprowadzi o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

- Będę przez osiem kolejnych dni głosił kilkunastominutowe konferencje wielkopostne, których tematem będzie modlitwa „Ojcze nasz”. Ich transmisja rozpocznie się w niedzielę 22 marca o godz. 10.30, następnie powtórzone zostaną w telewizji o godz. 12. 30 oraz 20.30 wieczorem. Po emisji telewizyjnej konferencje znajdą się na kanale YouTube. Zachęcam do wyciszenia się i pamięci o tym, że Wielki Post jednak trwa – powiedział klaretyn o. Marcin Kowalewski.

Bp Mirosław Milewski zaznaczył, że obowiązkiem ludzi wierzących jest udział w rekolekcjach wielkopostnych. Obecnie pozostają one zawieszone, ale przecież „dusza potrzebuje duchowej strawy”.

- Przyszedł taki czas, że musimy przeżywać wiarę za pośrednictwem mediów. Powinniśmy dobrze się przygotować do świąt Wielkiej Nocy. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy wspólnotą i potrzebujemy doświadczenia wiary, wspólnego przeżywania Wielkiego Postu. Zachęcam więc do takiej formy modlitwy - przed ekranem telewizora czy komputera – zaapelował biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Także Jan Jakowski, prezes Płockiej Telewizji PTV przypomniał, że m.in. apel premiera RP Mateusza Morawieckiego spowodował, iż wierni nie mogą jak zwykle w Wielkim Poście uczestniczyć w rekolekcjach w swoich parafiach: - Płocka Telewizja PTV wyszła naprzeciw tym trudnościom i dla potrzeb ludzkich serc postanowiła transmitować rekolekcje dla wszystkich, którzy zechcą wsłuchać się w nauki wielkopostne, których potrzeba i nam, i całemu światu – podkreślił właściciel stacji.

Warto dodać, że parafia „klaretyńska” w Płocku od początku ogłoszenia pandemii koronawirusa w Polsce transmituje przez internet różne nabożeństwa. Poza tym wierni korzystają z możliwości spowiedzi podczas spaceru, na wolnym powietrzu, w otoczeniu przyrody (parafia położona jest na malowniczym Wzgórzu Tumskim). Wystarczy o pełnych godzinach, od godz. 8.00 do 19.00, przyjść do kościoła i zgłosić księdzu chęć przyjęcia w ten sposób sakramentu pokuty i pojednania, z zachowaniem wszelkich koniecznych środków bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę