Wielkopiątkowa liturgia Męki Pańskiej w bazylice katedralnej

- Niech w ofierze i służbie wielu lekarzy, pielęgniarek, kapłanów - objawi się piękno Twojego Królestwa i spełni się Twoja wola – modlił się do Boga w Wielki Piątek w katedrze płockiej biskup płocki Piotr Libera (10 kwietnia br.). Przewodniczył liturgii Męki Pańskiej, transmitowanej przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Uczestniczył w niej także biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Wielki-piatek-2020.jpg

- „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” - za chwilę te słowa zabrzmią w murach tej pustej katedry. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I prawdziwy krzyż. Prawdziwe zjednoczenie, wszczepienie Boga w drzewo, które właśnie z narzędzia śmierci staje się drzewem życia, tronem Najwyższego, miejscem, w którym Miłość gasi swoje pragnienie. To pasja wszechczasów – głosił bp Piotr Libera podczas liturgii Męki Pańskiej.

Przytoczył także przykłady osób, które w różnych okolicznościach dały świadectwo życia wiarą: lekarki włoskiej, która w dobie pandemii koronawirusa jest na służbie, w pracy, choć bardzo tęskni za małym synkiem i ks. Giuseppe Berardelli, proboszcza z okolic Bergamo, który zrezygnował z respiratora, aby ktoś młodszy od niego mógł przeżyć. Wymienił także abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, biskupa płockiego, zamęczonego w obozie niemieckim w Działdowie, któremu Niemcy kazali podeptać krzyż. Starzec jednak się im nie ugiął.

Kaznodzieja przypomniał też niedawną modlitwę papieża Franciszka na pustym Placu św. Piotra w Watykanie, przed obrazem Maryi - Salus Populi Romani - Ocalenie Ludu Rzymskiego. Słowa Ojca świętego wypełniły puste ulice, a serce objęło „chory świat i jeszcze bardziej rozchorowaną ludzkość”. Ramiona kolumnady Berniniego stały się jakby wyciągniętymi ramionami ojca czekającego na uzdrowienie i powrót marnotrawnego syna, spomiędzy których popłynęło błogosławieństwo i przebaczenie – Urbi et orbi – Miastu i światu.

Pasterz Kościoła płockiego zaznaczył, że katedry - Matki Kościołów tego dnia nie wypełnia tłum wiernych, ale wypełniają ją ich modlitwy, szukających w tym miejscu pocieszenia i sił do dźwigania codzienności: - Dziś, w Wielki Piątek roku wielkiego smutku, modlitwę Twoich dzieci, ich tęsknotę, ich ból i ich nadzieję, przynoszę do stóp Twoich, Ojcze, który jesteś w niebie, Chryste, któryś za nas cierpiał rany – modlił się bp Libera.

Zwrócił się do Ukrzyżowanego Zbawiciela, aby zstąpił jeszcze raz pośrodku panujących ciemności. Prosił, aby w Jego nieskończonym miłosierdziu było uświęcone Jego Imię; by w ofierze i służbie wielu lekarzy, pielęgniarek, służb, kapłanów - objawiło się piękno Jego Królestwa i spełniła się Jego wola.

Biskup modlił się też, aby „tęskniący za Chlebem Życia ucieszyli się znów kosztowaniem Go każdego dnia”, by Pan odpuścił ludziom ich ciężkie grzechy, i wybawił ich z więzów śmierci. Prosił też o życie wieczne dla tych, którzy 10 lat temu zginęli pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu prezydenckiego.

Podczas liturgii w modlitwie powszechnej, zgodnie ze wskazaniem Stolicy Apostolskiej, modlono się za osoby udręczone panującą pandemią. Na zakończenie Najświętszy Sakrament przeniesiono do symbolicznego Grobu Pańskiego - bez procesji.

Liturgia Męki Pańskiej była transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz na jego kanale You Tube.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę