Wieczór skupienia KSM

W niedzielę, 7 lipca br. w Rostkowie odbył się wieczór skupienia dla członków oraz sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. Spotkanie modlitewne poświęcone było ochronie Życia.

Ksm_skupienie_lipiec_2019.jpg

Wspólny wieczór w Rostkowie rozpoczął się Koronką do Miłosierdzia Bożego poprowadzona przez kleryków z WSD w Płocku, Sebastiana Szymańskiego oraz Radosława Pilśnika. Zgromadzeni modlili się w intencji ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podczas nabożeństwa zachęcano także do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Po modlitwie młodzi spotkali się na integracji, czyli wspólnym grillu i zabawach na powietrzu. Następnie uczestnicy odmówili wspólnie nieszpory i adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po tym rozpoczęła się konferencja Asystenta Diecezjalnego KSM DP ks. Michała Fordubińskiego, który mówił: „Każdy z nas widzi problemy, na przykład problemy głodu i ubóstwa. Chcemy te problemy rozwiązywać. Jest problem niechcianej ciąży, jeśli tą ciążę się usunie to problemu nie będzie. Tacy ludzie chcą świata bez problemów, ale czy to jest świat dla człowieka? To eliminowanie innych, którzy są problemem.” Ksiądz Michał podkreślał także jak ważną rolę odkrywają nasze decyzje w codziennym życiu.

Fotorelacja @KSMPlonsk
Mszę Świętą, która rozpoczęła się tuż po konferencji, sprawował ks. Mariusz Marciniak, wikariusz parafii w Sońsku oraz neoprezbiter ks. Łukasz R ogowski, przyjaciel KSM DP. Kazanie wygłosił ks. Michał Fordubiński, który podkreślał istotną rolę wspólnoty w życiu każdego człowieka: „Jezus wysyłał apostołów w grupach, np. po dwóch i dokładnie określał jak mają się zachowywać. Po co to robił? Właśnie dlatego, że uczniowie nie mieli przekazywać kolejnych nauk, ale mieli pokazywać światu miłość.” Po zakończonej Mszy Świętej ks. Rogowski udzielił zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa, które wiąże się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego.
Tuż po zakończeniu Mszy Świętej wspólnym odśpiewaniem pieśni „Cichy zapada zmrok” zakończył się wieczór skupienia KSM Diecezji Płockiej.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób z: Lipowca, Strzegowa, Sońska, Płońska, Przasnysza, Płocka (par. św. Wojciecha), Rostkowa.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę