Warto zwiedzić późnoromański „kobyli kościół” w Rokiciu

W Rokiciu w XIII wieku, na łagodnie opadającym brzegu Wisły, zbudowano kościół z cegieł. Ta najstarsza na Mazowszu późnoromańska, ceglana świątynia prawdopodobnie powstała za pieniądze uzyskane ze sprzedaży schwytanych na tym terenie dzikich koni - stąd pochodzi historyczna, potoczna nazwa „kobyli kościół”.

Rokicie.jpg

Wieś Rokicie, choć położona na Mazowszu, w odległości 17 km od Płocka, znajduje się na historycznej ziemi dobrzyńskiej (ze stolicą w Dobrzyniu nad Wisłą). Stoi w niej najstarsza, w całości ceglana świątynia w tej części Polski. Niewielki, późnoromański kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowano w połowie XIII wieku w całości z cegły. Funkcjonuje przy nim parafia św. Małgorzaty.

Kościół jest stosunkowo niewielki i ma 18 metrów długości. Składa się z trzech części - prezbiterium, nawy i wieży na planie kwadratu. Dla jego stylu architektonicznego charakterystyczne są małe łukowe okna, które w razie ataku nieprzyjaciół mogły służyć obrońcom jako strzelnice. W prezbiterium znajduje się najbardziej charakterystyczna cecha budowli - triada okien.

W surowej bryle wzniesionego na łagodnie opadającej ku Wiśle prawobrzeżnej skarpie można wciąż dopatrzyć się (mimo wielu remontów) stylu późnoromańskiego. Kościół zbudowano z cegieł, a nie z powszechnie używanego w tamtych czasach kamienia polnego lub ciosanego (cegła była nowocześniejszym budulcem).

Podania mówią, że świątynia powstała za pieniądze pochodzące ze sprzedaży dzikich koni, które w tych okolicach wyłapywano (wzgórze, na którym stoi, było miejscem koncentrowania się stad dzikich koni).

Bardzo ciekawe są koliste wgłębienia w północnym murze zewnętrznym świątyni. Powstały one chyba w późnym średniowieczu, bo podobne można oglądać w ścianach wielu gotyckich świątyń. Zwyczaj ten kultywowany był dość powszechnie do XVIII stulecia. Przypuszcza się, że wgłębienia są efektem wzniecania ognia w Wielką Sobotę za pomocą kawałków drewna - świdrów ogniowych. Pozyskanym w ten sposób „świętym ogniem” zapalano świece i być może ustawiano je na grobach znajdujących się na przykościelnym cmentarzu (czynnym do roku 1790).

W późniejszych czasach na cegłach żłobiono krzyże, jodełki, ryby, słońce, znaki pługa. Badacze uważają, że są to prymitywne epitafia pochowanych tu chłopów. W czasach, gdy znajomość pisma była bardziej powszechna, na cegłach zaczęły się pojawiać imiona i nazwiska różnych osób, czasem też daty. Najstarszy taki napis pochodzi z roku 1648 lub 49 (jest dość niewyraźny).

Bardzo stara, zapewne wykuta w czasach fundacji parafii, jest znajdująca się przed kościołem kamienna chrzcielnica. Wyposażenie kościoła stanowi złocony ołtarz w stylu barokowym oraz chrzcielnica z XVII wieku. Pod ołtarzem znajduje się płyta zamykająca grób zmarłego w roku 1569 Stanisława Myśliborskiego, cześnika dobrzyńskiego.

Przy kościele współcześnie znajdują się dwa pomniki. Jeden z nich upamiętnia polskie ofiary niemieckich nazistów z lat 1939-1945. Natomiast w 2018 r. powstał pomnik pierwszego przekładu Nowego Testamentu na język polski, nazywany „pomnikiem Biblii”, czego w XVI wieku dokonał protestant Stanisław Murzynowski, urodzony w pobliskich Suszycach. Stworzone przez niego w tym celu zasady ortograficzne stały się wzorem dla XVI-wiecznej polszczyzny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę