Walentynki z „Amoris laetitia” w parafii Świętej Trójcy w Rypinie

Msza św. w intencji rodzin, litania do św. Walentego i błogosławieństwo jego relikwiami, znalazły się w programie IV Diecezjalnych Walentynek z „Amoris Laetitia” w parafii Świętej Trójcy w Rypinie. W parafii tej od XVII wieku trwa kult patrona osób zakochanych.

Walenty.jpg

Mszy św. w rypińskiej parafii przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin,  dyrektor wydziału ds. rodzin w płockiej Kurii. Interpretował on pojęcie miłości na podstawie adhortacji „Amoris Laetitia” („Radość Miłości”) papieża Franciszka.

Zaznaczył, że papież zapytał w niej, gdzie są dzieci żyjące w rodzinach, w jakim świecie oni naprawdę żyją, jaki jest ich świat?: - To świat inny od naszego. Tym światem stały się telefony, laptopy, internet, które przecież miały być tylko narzędziami do pracy czy nauki. Dzieci i młodzież żyją w rzeczywistości wirtualnej, a świat realny, rodzina, to tylko dodatek do tej rzeczywistości. Trzeba jednak próbować w ten świat wchodzić – zachęcił duchowny.

Zaznaczył też, że w ujęciu Ojca świętego wychowywanie nie jest „hodowaniem”, lecz pokazywaniem młodym ludziom świata wartości. Warto im więc pokazać, że istnieje hierarchia wartości, że są wartości, dla których warto poświęcić życie, że w spokoju należy pozostawić antywartości. Wartością jest też kara, a „ukaranie człowieka jest wyrazem miłości”. Natomiast  małżeństwo i rodzina to „najpiękniejszy pomysł, jaki Bóg miał na człowieka”.

- Wychowywanie do wartości, to stawianie wymagań, to ponoszenie konsekwencji; w innym razie człowiek obdarzony jest fałszywą miłością. W wychowaniu najistotniejsi są rodzice: to pierwsi i najważniejsi wychowawcy. Oni mają prawo decydować o tym, jakich wartości i prawd będą uczone ich dzieci. To jest ich prawo fundamentalne. Wszystkie instytucje muszą to uszanować – podkreślił ks. Wojciech Kućko.

Kaznodzieja zauważył też, że papież Franciszek rozumie wagę wychowania seksualnego. Kościół nie jest przeciwko niemu, ale stawia pytanie o model takiego wychowania, o przekazywany dzieciom i młodzieży obraz człowieka, o jego podmiotowość w sferze seksualnej. Kościół przestrzega przed traktowaniem drugiego człowieka jako rzeczy oraz przed manipulacją treściami i niedostosowaniem ich do wieku dziecka czy nastolatka.

W czasie diecezjalnych Walentynek w Rypinie odmówiono także Litanię do św. Walentego. Wierni zostali także pobłogosławieni jego relikwiami, pochodzącymi z parafii Korzeń. Mogli też ucałować relikwie.

IV Diecezjalne Walentynki z „Amoris laetitia” zorganizował wydział ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę