Wake up” w Ciechanowie: Chrystus może wszystko odnowić

Opening w wykonaniu wspólnoty Wojsko Gedeona, spowiedź, konferencja dr. Michała Saja z Armii Dzieci, Eucharystia, kazanie „Księdza z Osiedla” i uwielbienie znalazły się w programie spotkania ewangelizacyjnego młodych „Wake up” (obudź się). Odbyło się ono 28 maja br. w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie,  udziałem około 300 młodych ludzi z różnych miejscowości.

Wake Up 2022

W tym roku spotkanie odbyło się po raz trzeci, ponownie w Ciechanowie, z inicjatywy ks. Tomasza Deca, kiedyś wikariusza w tym mieście, a aktualnie wikariusza parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

Spotkanie rozpoczęła młodzież ze wspólnoty Wojsko Gedeona. W formie krótkiego przedstawienia młodzi ludzie zapowiedzieli i zaprosili rówieśników z różnych zakątków diecezji (m.in. Nasielska, Ciechanowa, Płocka) do aktywnego udziału w spotkaniu z Jezusem Chrystusem i ze sobą nawzajem. Była też adoracja Najświętszego Sakramentu i wiele spowiedzi – spowiadało kilkunastu księży.

Konferencję wygłosił dr Michał Saj ze wspólnoty Armia Dzieci. Był to rodzaj świadectwa o tym, w jaki sposób Jezus działał w jego rodzinie, zwłaszcza w momentach najtrudniejszych, w jakimś sensie granicznych. Potem Eucharystii w kościele parafii Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej, natomiast kazanie wygłosił ks. Rafał Główczyński SDS, znany z youtube jako „Ksiądz z Osiedla”.

Salwatorianin przywołał wiele przykładów młodych ludzi, którzy byli w jakimś sensie na dnie (np. dilerzy narkotyków), a którzy dzięki temu, że spotkali Chrystusa (jeden z nich na przykład twierdził, że usłyszał głos Boga), potrafili całkowicie odmienić swoje życie. Młodzi mieli szczęście spotkać Boga, który „wszystko odnawia”.

Całość spotkania zwieńczyło uwielbienie, poprowadzone przez zespół Mai Sowińskiej.

16-letnia Natalia z Nasielska po spotkaniu „Wake up” cieszyła się ze wspólnej modlitwy z rówieśnikami, owocnej spowiedzi, doświadczenia modlitwy wstawienniczej. Jest we wspólnocie Wojsko Gedeona. - Mam za sobą już bierzmowanie, ale chciałam przyjechać do Ciechanowa na „Wake up”, aby przeżyć podobne spotkanie, zwłaszcza, że ksiądz bardzo nas zachęcał. Trafiło do mnie zwłaszcza kazanie „Księdza z Osiedla”, który mówił o tym, jak zapalać innych do Chrystusa i jak sam Chrystus zapala młodych ludzi do wiary. Za rok też tu przyjadę – zapowiedziała dziewczyna.

Podobne refleksje miał 14-letni Igor, który od pięciu lat jest ministrantem. - Moi rówieśnicy mówią, że takie spotkania ich nie kręcą, ale ja chciałem być na „Wake up”. Duże wrażenie zrobił na mnie opening, czyli otwarcie, przygotowanie do spotkania. Gdy usłyszałem śpiew, miałem ciarki. Zrozumiałem, co może mi dać modlitwa. Wrócę do swojego miasta z nowymi znajomościami i przemyśleniami, zwłaszcza dzięki kazaniu „Księdza z Osiedla” – uważał nastolatek z Nasielska, związany z Wojskiem Gedeona.

Inicjatywa ewangelizacyjna „Wake up” będzie kontynuowana.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę