„WAKE UP” po raz czwarty – 15 października 2022 r.

Wspólnota „Wojsko Gedeona” po raz czwarty organizuje „WAKE UP” - diecezjalne spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży. Tegoroczna edycja odbędzie się 15 października 2022 r. w hali „Mazovia” w Ciechanowie. 

Wake Up

Tak jak na każdym spotkaniu będzie można wysłuchać inspirujących świadectw młodych ludzi - Magdaleny Czech - Finalistki Miss Polonia i Jakuba Kaprala - młodego lidera wspólnoty z Poznania. Dodatkowo młodzi będą mogli uczestniczyć w ciekawych warsztatach prowadzonych przez młodzież i ks. Marcina Pasia - organizatora największego w Polsce spotkania dla młodych „Festiwal Życia”.

Centralnym punktem będzie Eucharystia, której przewodniczył będzie ks. biskup Mirosław Milewski. Nie zabraknie czasu na Adorację, spowiedź, modlitwę wstawienniczą.

Podczas spotkania - dzięki współpracy z Punktem Konsultacyjnym „Metanoia” w Ciechanowie - dyżur będzie pełniło czterech psychologów - młodzież będzie mogła wykorzystać 20 godzin na rozmowę o swoim życiu. Spotkanie zakończy koncert zespołu hip-hopowego „Muode Koty”.

To co charakteryzuje nasze spotkania, to fakt, że od początku do końca przygotowuje je młodzież ze wspólnoty - od openingu aż po każdy element wydarzenia.

Spotkanie jest darmowe (chyba, że ktoś chce zjeść ciepły posiłek - to 20 zł) wystarczy zarejestrować się na stronie www.wakeup-metanoia.com

Organizatorzy

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę