„Wake up”, czyli żywy i młody Kościół – 28 maja 2022 r. w Ciechanowie

- „Wake up” to będzie nie tylko dobra zabawa, ale też doświadczenie żywego, młodego Kościoła oraz mocy Ducha Świętego, który czyni ludzkie życie szczęśliwym – zapewnia Łukasz, jeden ze współorganizatorów ewangelizacyjnej inicjatywy dla młodzieży. Co sprawia, że młodzi ludzie chętnie uczestniczą w takich spotkaniach? Najbliższe spotkanie – już 28 maja 2022 r. w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. 

Wake Up

W sobotę 28 maja br. na placu przy kościele parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej odbędzie się długo wyczekiwane przez młodzież spotkanie. Jego znamienna nazwa „Wake up” (z ang. obudź się) wskazuje na ewangelizacyjny charakter. Czego mogą spodziewać się ci, którzy przybędą?
Podobnie jak na poprzednie edycje, zostali zaproszeni ciekawi goście.

Dr Michał Saj z „Armii Dzieci” wygłosi konferencję, natomiast kazanie zostało powierzone znanemu z Internetu „księdzu z osiedla”, czyli ks. Rafałowi Główczyńskiemu SDS. Ks. bp Mirosław Milewski wspólnie z innymi duszpasterzami będzie przewodniczył Eucharystii. Nieprzeciętną propozycją wydaje się koncert Mai Sowińskiej z zespołem. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi, rozmowy z psychologiem, modlitwy wstawienniczej. Nie zabraknie także dobrej zabawy i integracji.

Organizacja tego radosnego spotkania trwa już od kilkunastu tygodni. „Przygotowania do `Wake up'u` są dla mnie bardzo owocne. W tym roku również biorę udział w openingu, dzięki czemu uświadomiłam sobie, jak wiele zawdzięczam Bogu. W tegorocznym openingu będziemy skupiać się na problemach osób młodych, pokażemy jak wiele w naszym życiu może zmienić Bóg” – wyznaje Wiktoria, licealistka z ciechanowskiego „Krasiniaka”, formująca się na co dzień w „Wojsku Gedeona”.

Takie spotkanie to dla wielu młodych osób pierwszy po latach moment ożywienia wiary, a dla innych – umocnienie jej. „`Wake up` był dla mnie dniem, który cały poświęciłam Bogu. Przede wszystkim było to czas, w którym mogłam Go spotkać i uwielbić. Uważam wydarzenie ‘Wake up’ za coś, co uskrzydla na długo, przynosząc piękne owoce” – stwierdza Ola – studentka która gotowa jest wspólnie z przyjaciółmi pokonać wiele kilometrów, by być kolejny raz w Ciechanowie.

„Dzięki spotkaniu Boga na ostatnim `Wake up’ie` przezwyciężyłem w dużym stopniu swój lęk. Teraz mogę być wolny w Jezusie” – dodaje Łukasz. Owoce spotkania są długotrwałe. Wiele osób trafia do wspólnot, inni wracają do codziennej modlitwy i nie mogą doczekać się comiesięcznej Mszy `Wake up` o niebywałym klimacie”.

„Zachęć katechetę, księdza, przyjaciół i przyjedź” – nawołują młodzi organizatorzy inicjatywy w specjalnym teaserze, który od kilku dni wędruje w mediach społecznościowych. „Jako organizatorzy `Wake up` mamy pewność, że pojawił się on, jako marzenie Boga, który pragnie spotkania i relacji z każdym człowiekiem. Cieszymy się, że z roku na rok rośnie liczba zaangażowanych młodych w to wydarzenie. Nie możemy doczekać się cudów, które przygotował na tegoroczne spotkanie” – mówi z radością ks. Tomasz Dec, inicjator wydarzenia, aktualnie wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.

Czas wspólnego bycia razem został zaplanowany na godziny popołudniowe i wieczorne (od 15:00 do 22:00). Spotkanie będzie miało charakter otwarty i darmowy. Mogą przybywać osoby indywidualne (czujące się młodo), a zorganizowane grupy (powyżej 15 osób) są proszone o wcześniejsze zgłoszenie. Wszelkie szczegóły, jak również – systematycznie – sylwetki zaproszonych gości można śledzić w mediach społecznościowych „Wake up” (np. Facebook, Instagram).

„Zapraszamy Was wszystkich do przyjścia i spędzenia tego cudownego czasu razem z Jezusem” – mówią jednogłośnie młodzi organizatorzy i ich duszpasterze.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę