Wakacje dla seniorów w Domu Leonianum w Sikorzu

Dom Seniora Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu koło Płocka organizuje wypoczynek dla seniorów, których bliscy wyjeżdżają na urlop. Podopieczni „Wakacji w Leonianum” mają w tym czasie zapewnioną opiekę, zajęcia terapeutyczne i posiłki. Ks. Łukasz Nowak, dyrektor domu przekazuje, że zainteresowanie taką formą opieki nad osobami starszymi jest duże.

Leonianum2news.jpg

Dom Seniora Leonianum – Piękne życie! w Sikorzu w diecezji płockiej po raz drugi organizuje letnią opiekę nad osobami starszymi, podczas urlopów ich bliskich, pod nazwą „Wakacje w Leonianum”. Po raz pierwszy taki program zainicjowano w ubiegłym roku, a ponieważ spotyka się on z zainteresowaniem wielu osób, jest kontynuowany także w czasie tegorocznych wakacji.

Rodziny osób starszych i chorych mogą liczyć na to, że ich bliscy będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę: zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, pięć smacznych posiłków, opiekę lekarza pierwszego kontaktu, opiekę pielęgniarki i opiekunów medycznych przez całą dobę, zajęcia terapeutyczne oraz inne atrakcje, wynikające m.in. z położenia domu w otulinie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

„Po raz pierwszy zaproponowaliśmy wakacje seniorom w naszym domu w ubiegłym roku. Już wtedy było nimi duże zainteresowanie. Rodziny wyjeżdżające na urlop chcą zapewnić jak najlepszą opiekę swoim babciom i dziadkom, pozostającym w domu, dlatego powierzają opiekę nad nimi profesjonalnej kadrze, a taką posiada Dom Leonianum. Dzięki temu rodziny nie muszą martwić się o swoich bliskich ” – mówi ks. Łukasz Nowak, dyrektor domu w Sikorzu.

Szczegóły programu znajdują się na profilu fejsbukowym i stronie www.leonianum.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę