W Sońsku poświęcono tablicę dedykowaną misjonarzom z diecezji płockiej

W parafii Sońsk 19 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy dedykowanej misjonarzom z diecezji płockiej, a zwłaszcza ks. prał. Wiesławowi Morawskiemu, który pochodzi z tej parafii. Tablica powstała z inicjatywy ks. biskupa Piotra Libery, a ufundowała ją parafia Sońsk. Uroczystość była transmitowana, misjonarz z Ameryki Południowej uczestniczył w niej online.

Sońsk Tablica
W parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku została odsłonięta i poświęcona tablica dedykowana misjonarzom pochodzącym z diecezji płockiej, a zwłaszcza ks. prał. Wiesławowi Morawskiemu, pochodzącemu z miejscowości Bieńki-Śmietanki w parafii Sońsk, obecnie 85-letniemu, który do Brazylii wyjechał na początku lat 70. W tym roku ks. Morawski obchodzi 60. rocznicę święceń kapłańskich, a także 48. rocznicę pobytu na misjach. 
Uroczystości w Sońsku przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, inicjator powstania tablicy misyjnej w diecezji. Jego pomysł podjął ks. kan. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii Sońsk. Parafia jest także fundatorką tablicy: - Kościół płocki dostrzega pracę misjonarek i misjonarzy, ich powołanie i oddanie. Dzięki nim kontynuowane jest dzieło Jezusa Chrystusa. Cieszymy się, że z naszej parafii pochodzi najstarszy misjonarz, wywodzący się z diecezji płockiej  – podkreślił gospodarz miejsca.   
Usytuowana w kruchcie kościoła tablica została wykonana z białego marmuru. U góry wyryto Chrystusa na krzyżu na tle kuli ziemskiej. Po tym rysunkiem umieszczono cytat z Ewangelii według św. Mateusza 28,19: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. Poniżej znajduje się napis główny: „Kościół Płocki/ wdzięczny za dzieło misyjne/ realizowane przez misjonarzy/ w różnych regionach świata/ funduje tę tablicę w parafii/ z której pochodzi/ najstarszy nasz misjonarz/ ks. prał. Wiesław Morawski/ pracujący od wielu lat w Brazylii./ Pamiętajmy w modlitwie o tych,/ którzy poświęcają swoje życie/ dla sprawy głoszenia Dobrej Nowiny/ na terenach misyjnych./ Sońsk, dnia 19 czerwca A.D. 2021”. Tablicę wykonał Piotr Wenderski z Łopacina, poświęcił ją bp Piotr Libera.    
Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. Marek Figurski, który pracuje w Brazylii 19 lat, obecnie jest proboszczem w stanie Parana. W kazaniu przybliżył sylwetkę i dzieło życia ks. prał. Wiesława Morawskiego, obecnie opiekuje się on tym sędziwym kapłanem. Ks. Figurski zaznaczył, że jego starszy współpracownik w posłudze misyjnej, aby dobrze organizować pracę, nabył na przykład kwalifikacje budowlane czy elektryczne. Poza tym zawsze szczególnie opiekował się osobami żyjącymi w skrajnie trudnych warunkach, dzielił się z nimi tym, co sam posiadał.
- To skromny, pokorny, widzący człowieka w potrzebie misjonarz. Nosił się z zamiarem powrotu do Polski na emeryturze, ale odwiodły go od tego pomysłu łzy wiernych, rozczarowanych planowanych wyjazdem – przekazał ks. Marek Figurski.  
Poza tym ks. Marek Figurski w uznaniu zasług za wieloletnią pracę misyjną, otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Akt nadania godności przekazał mu bp Piotr Libera.   
Na uroczystości obecny był brat misjonarza jubilata - Kajetan Morawski z żoną, który podziękował za wyróżnienie dla brata. Ks. Wiesław Morawski uczestniczył w wydarzeniu online, ponieważ było ono transmitowane za pośrednictwem sieci internetowej. 
Przy okazji tego spotkania Jarosław Muchowski, wójt gminy Sońsk, przekazał gratulacje obecnym jubilatom: ks. kan. Waldemarowi Nowakowi, koledze z kursu w Seminarium ks. Wiesława Morawskiego, z okazji 60. rocznicy kapłaństwa, ks. Bogdanowi Zalewskiemu, byłemu misjonarzowi z Wenezueli, obecnie proboszczowi w Rokiciu, odpowiedzialnemu za misje w diecezji, który obchodzi 25. rocznicę kapłaństwa oraz ks. kan. Markowi Figurskiemu.  
Ks. Wiesław Morawski urodził się 6 sierpnia 1937 r. w miejscowości Bieńki-Śmietanki w parafii Sońsk. Uczył się w szkołach w Bieńkach i w Sońsku, ukończył LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1961 r. wraz z dwunastoma innymi diakonami. Przez 12 lat pracował w diecezji płockiej. Wyjechał na misje do Brazylii odpowiadając na prośbę biskupa diecezji Guarapuava, zajmującej 27 tys. km kw., z 500 tys. mieszkańców i 32 księżmi. Ks. Morawski miał wyjechać na dwa lata, ale gdy ten czas się kończył i chciał wrócić do Polski, brazylijscy wierni ze łzami w oczach prosili go, by nie wyjeżdżał. W tym roku mija 48 lat, odkąd ks. Morawski jest w Brazylii. 85-letni kapłan obchodzi też 60. rocznicę święceń kapłańskich.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę