W Sikorzu ruszył Dzienny Pobyt dla seniorów

W Domu Leonianum „Piękne życie!” w Sikorzu rozpoczął działalność Dzienny Pobyt dla seniorów. Osoby starsze mogą w nim przez kilka dni w tygodniu uczestniczyć w zajęciach sportowych, komputerowych czy kulinarnych. Udział jest bezpłatny.

D7e0edf7-4d23-4396-a5ce-31930cec542d.jpeg

Dom Leonianum „Piękne życie!” działa w Sikorzu koło Płocka od kilku miesięcy, prowadzi go diecezja płocka. Jest całodobową placówką opiekuńczą dla seniorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, stworzono w nim także Dzienny Pobyt dla seniorów. Zajęcia z seniorami prowadzi czterech opiekunów.

- Seniorzy mogą u nas przez trzy dni w tygodniu uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach tematycznych. W poniedziałki są to zajęcia kulinarne, w środę zajęcia sportowe, a w piątki zajęcia plastyczne i komputerowe. Dla stałych uczestników przewidujemy też spotkania integracyjne, wycieczki czy spotkania taneczne – zapowiada ks. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Leonianum „Piękne życie!” w Sikorzu.

Strefę zajęć dla seniorów 60+ udało się zorganizować w ramach programów ASOS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Edukacja Seniora” oraz „Aktywny Senior - Szczęśliwy Senior!”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę