W Pułtusku po raz 27. odbyły się wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych

27 osób niepełnosprawnych wzięło udział w ośmiodniowych wczasorekolekcjach, które zakończyły się 14 lipca br. w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku. Uczestnicy korzystali z gościnności mieszkańców Pułtuska, opiekowało się nimi około 30 wolontariuszy.

Rekolekcje_pultusk_2019.jpg

Pułtuskie wczasorekolekcje dla osób niepełnosprawnych odbyły się pod hasłem „Zaufaj Mi”. Księża, którzy je prowadzili: ks. Adam Ners i ks. Adam Kowalski podczas głoszonych konferencji omawiali m.in. „Dzienniczek” św. s. Faustyny Kowalskiej z zawartym w nim przesłaniem o Bożym Miłosierdziu.

Wśród 27 uczestników wczasorekolekcji były osoby niepełnosprawne fizycznie, a także psychicznie, w wieku od ponad 20 do 80 lat, w tym szesnaście osób poruszało się na wózkach inwalidzkich. W gronie uczestników byli m.in. mieszkańcy Gostynina, Rypina, Drobina, Ciechanowa, Pułtuska, Sońska, Mławy, Starej Białej, Drobina oraz miejscowości spoza diecezji płockiej.

Osobami niepełnosprawnymi opiekowało się około 30 wolontariuszy, głównie ludzi młodych. Aktywnie wspierali ich parafianie, którzy udostępnili dla uczestników swoje domy.

Każdego dnia rekolekcji sprawowana była Msza św. i Apel Jasnogórski. Poza tym uczestnicy adorowali Najświętszy Sakrament, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą różańcową. Zapewniono im też atrakcje turystyczne: odbyli rejs gondolami po rzece Narwi i zwiedzili zbrojownię w zabytkowym Domu Polonii.

- Uczestnicy tych wczasorekolekcji czekają na nie przez cały rok. Często jest to ich jedyny wyjazd w ciągu roku. Przyjeżdżając do Pułtuska, chcą przeżyć ten pobyt duchowo, bo zdarza się, że na przykład nie mogą uczestniczyć w żadnych rekolekcjach w swojej parafii, a tutaj, we wspólnocie, podtrzymują i pogłębiają swoją wiarę – mówi ks. Adam Kowalski, który po raz trzeci towarzyszył osobom niepełnosprawnym.

Wypoczynek połączony z wczasorekolekcjami dla osób niepełnosprawnych po raz 27. odbył się z inicjatywy ks. kan. Janusza Zdunkiewicza, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Pułtusku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę