W Płońsku odbyły się diecezjalne obchody XXXVII Światowego Dnia Młodzieży

Eucharystia, modlitwa przy relikwiach bł. Karola Acutisa, koncert rapera ks. Jakuba Bartczaka i katecheza o. Ashenafiego z Etiopii, znalazły się w programie diecezjalnych obchodów XXXVII Światowego Dnia Młodzieży w Płońsku, z udziałem młodych z diecezji płockiej (19 listopada 2022 r.): - Niech Karol Acutis wspiera nas w dzieleniu się Chrystusem z tymi, którzy o Nim zapomnieli - zwrócił się do młodych bp Piotr Libera.

Acutis Płońsk
plock.gosc.pl

Bp Piotr Libera przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, towarzyszyło mu piętnastu księży, w tym dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Oprawą liturgiczną i muzyczną Mszy św. zajęła się młodzież.

Bp Libera w homilii przybliżył młodzieży sylwetkę Karola Acutisa, który zmarł w 2006 roku, w wieku 15 lat. Był pasjonatem informatyki, posługiwał się nią w celach ewangelizacyjnych, nazywany jest patronem geeków komputerowych. Papież Franciszek beatyfikował go w 2020 roku w Asyżu.

Gdy Karol miał 4 lata, przyśnił mu się jego dziadek od strony matki, prosząc go o modlitwę, gdyż znajdował się w czyśćcu. Chłopiec zaczął zadawać pytania na tematy nadprzyrodzone swojej polskiej niani. Wytłumaczyła mu ona, o co chodzi i jak się ma modlić. W wieku 7 lat przystąpił do sakramentu Komunii świętej, codziennie uczestniczył w Mszy świętej, co tydzień chodził do spowiedzi.

- Naśladując małych pasterzy z Fatimy, składał własną ofiarę za tych, którzy nie kochają Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Gdy ze względu na szkolne obowiązki nie mógł uczestniczyć we Mszy, to przyjmował Komunię Duchową. Jednocześnie wśród swoich kolegów i przyjaciół szerzył dzieło apostolskie. Wyjaśniał im tajemnicę Eucharystii opierając się na opowieściach o najważniejszych cudach eucharystycznych, które wydarzyły się na przestrzeni dziejów Kościoła – opowiedział kaznodzieja.

Acutis wykorzystał talent informatyczny do zaprojektowania i stworzenia międzynarodowej wystawy na temat „Cudów Eucharystycznych”. Przy tym zawsze myślał o innych, zaoszczędzone pieniądze przeznaczał dla potrzebujących, rozdawał posiłki ubogim mieszkańcom Mediolanu.

- W październiku 2006 roku Karol Acutis zachorował na białaczkę. Na kilka dni przed przyjęciem do szpitala, ofiarował swoje życie Panu Jezusowi za Papieża, Kościół oraz o to, aby po śmierci poszedł prosto do Nieba. W szpitalu ksiądz udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Napisał na chwilę przed śmiercią: „Umieram szczęśliwy, ponieważ nie zmarnowałem nawet minuty swojego życia na to, co nie podobało się Panu Bogu” – przypomniał biskup senior.

Dodał, że zakochany w Bogu nastolatek nie bał się mówić otwarcie o swojej wierze. Poruszał wiele osób w swoim otoczeniu, dzięki prostemu i żywemu świadectwu. Cechowały go intuicja i błyskotliwość, zaskakujące u tak młodego człowieka. Jego wypowiedzi były zawsze konkretne i oparte o osobistą więź, jaka łączyła go z Jezusem: - Prośmy, by nam towarzyszył i pomagał, kiedy zagubimy się na drogach tego świata. Niech wspiera nas w dzieleniu się Chrystusem z tymi, którzy o Nim zapomnieli – życzył bp Libera.

Spotkanie na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku rozpoczęło się wniesieniem relikwii bł. Karola Acutisa, jednego z trzynastu patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku, przy śpiewie hymnu tych dni. Chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadziła Diakonia Muzyczna z ks. Krzysztofem Rucińskim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Towarzyszące jej rozważanie poświęcił postaci Zacheusza: - Módlmy się jak Zacheusz o pragnienie spotkania z Jezusem. Zacheuszowi przeszkadzał w tym niski wzrost, dlatego wszedł na drzewo. Co jest twoim kompleksem, który nie pozwala ci zobaczyć Jezusa? Zacheusz się odważył i zobaczył Go. Jego życie się odmieniło. Owocem spotkania z Bogiem stała się wrażliwość na innych – interpretował koordynator ŚDM w diecezji płockiej.

Katechezę wygłosił o. Ashenafi z Etiopii, a towarzyszyła mu młodzież z wolontariatu misyjnego z Warszawy. Były świadectwa i prezentacja medialna, zachęcająca młodych do włączenia się w taki wolontariat. Potem nadeszła pora na koncert ewangelizacyjny ze świadectwem, w wykonaniu rapera ks. Jakuba Bartczaka z Wrocławia. Na zakończenie odbyło się spotkanie przyszłych uczestników ŚDM w Lizbonie.

W diecezjalnych obchodach ŚDM w Płońsku wzięło udział około trzystu młodych ludzi. Zorganizowało je Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku we współpracy z parafią św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę