W Płońsku na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego stanęła jadłodzielnia

Jadłodzielnia, czyli lodówka z żywnością dla potrzebujących, stanęła przy domu parafialnym parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. Przedsięwzięcie zainicjowali płońszczanie Monika Zimnawoda i Jakub Rogowski, aby zapobiec marnowaniu się żywności, z której mogą skorzystać osoby głodne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Jadlodzielnia.jpg

Jadłodzielnia, czyli szafa z półkami i lodówką, stanęła przed domem parafialnym parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, przy siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo: „To pierwsza w powiecie płońskim jadłodzielnia, dzięki której można podzielić się żywnością. Celem naszej akcji jest też ograniczenie marnowania się żywności” – podkreśliła Monika Zimnawoda, społeczniczka, która zorganizowała jadłodzielnię wspólnie z Jakubem Rogowskim.

Fotorelacja Gościa Płockiego

foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Gość Płocki

Osoby, które chciałyby nieodpłatnie przekazać żywność, powinny zapoznać się z instrukcją, co może trafić do jadłodzielni: chodzi o żywność posiadającą aktualny termin ważności, z wyłączeniem produktów zawierających surowe jaja, np. kremów i majonezów, surowego mięsa, otwartych puszek i słoików. Lodówka jest wciąż otwarta i ogólnodostępna, może z niej skorzystać każdy, kto jest głodny, ale nie może sam sobie kupić jedzenia.

Ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku przekazał, że jadłodzielnia uzupełnia wiele inicjatyw prowadzonych przy parafii: „To dzieło, którego celem jest pomoc potrzebującym. Niech dobrze służy drugiemu człowiekowi” – życzył inicjatorom, ale przede wszystkim korzystającym z jadłodzielni.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę