W Płocku oddano 14 litrów krwi dla Niepodległej

Około 14 litrów krwi udało się zebrać w czasie akcji „Płock - Niepodległą mamy we krwi” na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień: „Przybywa kobiet decydujących się na krwiodawstwo” - stwierdził Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock. Akcję przeprowadzono w czasie Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Krew.jpg

Zbiórka krwi pod hasłem „Niepodległą mamy we krwi” odbyła się przed Wojskową Komendą Uzupełnień przy ul. Kilińskiego 12 w Płocku, gdzie stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Płocku. Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Swój udział zarejestrował 42 osoby, krew można było uwzględniać od 31 osób. Oddały one około 14 litrów krwi.

W związku z wybraniem niewypału w Kuźni Raciborskiej i śmiercią saperów, zdecydowano zebrać krew dla tych żołnierzy, którzy mogliby się wtedy podjąć w szpitalu. W zasięgu włączyły się wszystkie usługi służb mundurowych: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 64. batalionu lekkiej piechoty 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i szkół wojskowych: PUL i Feniks.

„Płocczanie zdecydowali się na oddanie krwi, ponieważ konieczne uratować komuś życie. Nie ma znaczenia jest fakt, że usługi mundurowe zawsze wspierają się w czasie zdarzeń związanych z tym z Kuźni Raciborskiej. Zauważyliśmy też, że w czasie akcji poboru krwi przybywa wolontariuszy oraz że wśród krwiodawców jest coraz więcej kobiet ”- podsumował Karol Krajewski, koordynator Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock.

Akcja krwiodawcza „Niepodległą mamy we krwi” wchodzi w skład całej Polski w związku ze 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej celem jest m.in. w ramach działań edukacyjno-zależnych, zachęcających do częstego oddawania krwi oraz pielęgnowania polskości i rozwoju myśli patriotycznej.

Organizatorem zbiórki krwi w Płocku był Klub Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Płock. Akcja krwiodawczej zastosowania w czasie Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę