W Płocku odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

O tym, aby nie zmarnować talentu wiary i nie uwierzyć tym, którzy chcą zniewolić umysły i dusze młodych ludzi, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do członków Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła, który jest jego rodzinną gałęzią, podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w sobotę 31 sierpnia br. Odbył się on na terenie parafii św. Józefa oraz Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego-Wychowawczego „Studnia” w Płocku, z udziałem około 450 osób.

Dzien_wspolnoty_2019.jpg

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie i jego rodzinnej gałęzi - Domowego Kościoła rozpoczął się Mszą św. w parafii św. Józefa w Płocku. Przewodniczył jej bp Mirosław Milewski. W homilii podziękował członkom Oazy i Domowego Kościoła za to, że zechcieli „pomnożyć w sobie talent wiary”. Także za to, że zamiast iść do galerii handlowych czy spędzać czas na fejsbuku, woleli spotkać Jezusa i doświadczyć ewangelicznego Kościoła.

- Nie Kościoła karykatury, jaki prezentują niektóre stacje telewizyjne, portale internetowe czy dziennikarze, którzy kłamią i fałszują obraz Kościoła, by do niego zniechęcić. Doświadczyliście Kościoła, w którym księża to dobrzy i mądrzy przewodnicy duchowi, uczący
was wiary i modlitwy - stwierdził biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zauważył, że współczesny świat robi bardzo dużo, aby oddalić człowieka od Boga, proponując mu ideologie, które depczą Ewangelię i przykazania. Jednak nie wolno „wybierać pustki rozpaczy zamiast pełni Boga”. Poprosił młodzież, aby nie zwiedli jej ludzie, którzy pod swymi kolorowymi sztandarami ukrywają chęć rozbicia tradycyjnej rodziny, zagrabienia jej tożsamości, przywłaszczenia sobie przywilejów związanych z małżeństwem i rodzicielstwem.

- Pewnie już zauważyliście, jak oni chętnie rozbijają krzyże, niszczą kapliczki maryjne, biją różańcem po twarzy księży. I jak bardzo im zależy na tym, aby obrócić w nicość zasady, normy, zwyczaje, tradycje. Jak bardzo zależy im na unicestwieniu normalnego świata w imię zaspokojenia własnych, nieujarzmionych popędów. Uważajcie na tych ludzi, nie pozwólcie proszę, aby zawojowali wasze umysły i zatruli wasze dusze – przestrzegł biskup.

W programie spotkania na terenie Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Studnia” była też godzina świadectw, podczas której dziewięć osób w różnym wieku opowiedziało o swych oazowych doświadczeniach. Poza tym pomodlono się jedną dziesiątką różańca za Ruch Światło-Życie i Domowy Kościół.

Zaprezentowano też trzy nowe diakonie: liturgiczną, życia i misyjną (w tej ostatniej będą współpracować członkowie Oazy oraz członkowie Domowego Kościoła, czyli rodziny), jak również nowy skład diakonii jedności, odpowiedzialnej za inicjatywy ruchu. Poza tym około 50 osób zdecydowało się złożyć deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Nominacje nowej pary Domowego Kościoła w rejonie płońskim przyjęli Anna i Grzegorz Czerniawscy. Wszyscy spotkali się też na agapie.

W Diecezjalnym Dniu Wspólnoty uczestniczyło około 450 osób: księża prowadzący w tym roku oazy i związani z Ruchem Światło-Życie, diakoni, klerycy, animatorzy i uczestnicy oaz oraz rekolekcji Domowego Kościoła. Obecny był ks. Marcin M. Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie i ks. kan. Sławomir A. Stefański, moderator diecezjalny Domowego Kościoła.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę