W Płocku 64 Szlachetne Paczki trafiły do potrzebujących

64 rodziny i osoby indywidualne z Płocka i okolic otrzymały w tym roku Szlachetną Paczkę, ufundowaną przez darczyńców, którzy przez internet sami wybrali potrzebujących. W dniach 7-8 grudnia br. w akcję zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli, którzy poświęcili swój czas na pracę w wolontariacie.

Weekend-cudow-1.jpg

Finał Szlachetnej Paczki został przeprowadzony w Płocku i najbliższych okolicach w dniach 7-8 grudnia. Wolontariusze zawieźli paczki do 64 rodzin i osób, które wcześniej znalazły się w bazie akcji na stronie www.superw.pl. Każdy darczyńca mógł sam wybrać osobę lub rodzinę, którą postanowił obdarować na święta Bożego Narodzenia potrzebnymi rzeczami.

W paczkach znalazła się m.in. żywność, słodycze, środki higieniczne, buty, odzież, pościel, pralki, telewizory, lodówki, kuchenki gazowe, łóżka, meble, rowery, komputery czy opał na zimę. Wartość paczek oscylowała od 1 tys. zł wzwyż, nawet do kilku tysięcy złotych. Największa Szlachetna Paczka składała się z 65 pudełek różnej wielkości.

Na pomoc mogły liczyć głównie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz rodziny wielodzietne. Wśród darczyńców znaleźli się przedstawiciele samorządu płockiego, reprezentanci urzędów, instytucji, zakładów pracy i parafii. Liderką rejonu płockiego, czyli osobą odpowiedzialną za przebieg akcji, była Eliza Malinowska.

Akcja Szlachetna Paczka, inicjowana przez Stowarzyszenie Wiosna, w diecezji płockiej w tym roku odbyła się po raz dziesiąty. Poza Płockiem Szlachetne Paczki przygotowano także m.in. w Rypinie, Sierpcu, Wyszogrodzie, Płońsku, Pułtusku, Pomiechówku, Makowie Mazowieckim, Przasnyszu, Serocku, Żurominie i Ciechanowie. Szacuje się, że pomoc trafił do kilkuset osób.

W całej Polsce był to już 19. finał Szlachetnej Paczki. W tym roku za całą inicjatywę odpowiedzialna była Joanna Sadzik, dyrektor zarządzająca i wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna. Według najnowszego raportu przygotowanego przez to stowarzyszenie, liczba Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie wzrosła o 400 tys. Ponad 2 miliony osób (w tym 500 tysięcy dzieci) żyje na granicy biologicznego przetrwania. Wzrasta liczba skrajnie ubogich seniorów - na przestrzeni dwóch ostatnich lat przybyło 60 tys. takich osób. Znaczy to, że wciąż przybywa osób, które potrzebują pomocy materialnej, ponieważ żyją w biedzie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę