W parafii pw. św. Marcina w Gostyninie powstała kawiarenka

Na ciastko, sok, herbatę, kawę czy watę cukrową mogą liczyć dzieci, ich rodzice i chętni parafianie, którzy uczestniczą w niedzielę w Mszach św. z udziałem dzieci w parafii pw. św. Marcina w Gostyninie: - Działalność kawiarenki, to rodzaj akcji duszpasterskiej - uważa ks. Patryk Zawadzki, wikariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie kawiarenki. Utrzymuje się ona z dobrowolnych datków parafian.

Fot. Kawiarenka

W parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, w tzw. dolnym kościele, powstała kawiarenka dla wiernych. Jest wspólnym pomysłem księży z parafii i siostry pasjonistki, która w niej katechizuje. Kawiarenka (wyposażona w ekspres do kawy, stoliki, krzesełka i telewizor) jest czynna w niedziele po Mszach św. o godzinach 9.00 i 11.00. Co ważne, w tych Mszach św. uczestniczą całe rodziny i to one mają potem okazję do wspólnego, integracyjnego spotkania na terenie parafii.

- To czas na wspólne spotkanie, dobre słowo, zjedzenie ciastka, wypicie soku, herbaty czy kawy. Dzieci mogą rysować, malować, obejrzeć kreskówkę ewangelizacyjną. Gdy dzieci się bawią, ich rodzice mogą porozmawiać. Podczas Mszy św. spotykają się z Panem Jezusem, a po Mszy św. – sami ze sobą – stwierdza ks. kan. Krzysztof Jończyk, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.

Za funkcjonowanie kawiarenki odpowiada wikariusz ks. Patryk Zawadzki: - W prowadzenie kawiarenki czynnie włączają się rodzice dzieci, które przyjęły pierwszą Komunię świętą lub przygotowują się do jej przyjęcia. Rodzice pomagają w zakupach i porządkują to miejsce. W przyszłości w kawiarence będą też odbywać się takie spotkania o charakterze duszpasterskim – deklaruje duchowny.

Zakupy do kawiarenki dokonywane są z dobrowolnych ofiar wiernych. Miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem parafian, jego powstanie odbiło się szerokim echem w parafii i w mieście, odbiór jest pozytywny, a chętnych do wypicia, soku czy kawy lub zjedzenia kawałka domowego ciasta po Mszy św. nie brakuje.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę