W parafii Gołymin powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie powstała chorągiew Zakonu Jana Pawła II. To już czternasta chorągiew w diecezji płockiej: - Chcemy pokazać, że mężczyźni pełnią w Kościele ważną rolę - mówi ks. Marek Świgoński, proboszcz parafii.

Jp2.jpg

W diecezji płockiej prężnie rozwija się Zakon Jana Pawła II – w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie utworzona została jego czternasta chorągiew (rodzaj oddziału parafialnego). Patronem chorągwi został św. Jan Chrzciciel (zgodnie z patronatem parafii Gołymin). Na razie do chorągwi należy ośmiu mężczyzn, ale proboszcz parafii ks. Marek Świgoński ma nadzieję, że ich przykład zachęci innych panów do wstąpienia w szeregi zakonu papieskiego.

Chorągiew gołymińską tworzą mężczyźni w wieku 30-40 lat, wśród nich są na przykład rolnicy, jest nauczyciel i urzędnik. Podczas uroczystości parafialnej ślubowali wierność Bogu, papieżowi i ojczyźnie, obiecali poznawać nauczanie św. Jana Pawła II oraz pomagać osobom potrzebującym. Każdy z nowych rycerzy otrzymał charakterystyczną mantulę (dawniej mucet) z herbem papieskim (rodzaj płaszcza), pektorał rycerski (symbol oddania Jezusowi Chrystusowi poprzez przynależność do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II) oraz różaniec.

- Chcemy pokazać, że mężczyźni pełnią ważną rolę w Kościele - podkreśla ks. proboszcz Marek Świgoński. - Mężczyźni wydają się być grupą zaniedbaną formacyjnie, a przecież są bardzo ważni i potrzebni we wspólnotach parafialnych. Pamiętajmy, że Kościół tworzą także mężczyźni – dodaje duszpasterz.

Informuje ponadto, że rycerze z gołymińskiej chorągwi raz w miesiącu będą uczestniczyć w spotkaniach w parafii, dotyczących nauczania św. Jana Pawła II, a ponadto będą formowani w czasie inicjatyw ogólnopolskich, do nich adresowanych: - Mężczyźni potrafią być tak samo religijni jak kobiety – akcentuje proboszcz z Gołymina.


Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II – działa w Polsce od 2012 roku. Stara się on formować mężczyzn w duchu katolickim oraz kultywować pamięć i nauczanie papieża-Polaka. Rycerze świadczą sobie wzajemną pomoc bratnią, umacniają wspólnotę oraz odważnie świadczą o swojej przynależności do Kościoła katolickiego. Pełnią apostolat, na przykład prowadząc działalność społeczną, charytatywną, patriotyczną. Formy apostolstwa w parafiach odbywają się we współpracy z proboszczem. Strojem oficjalnym zakonu są czarne mantule (płaszcze) ze znakiem krzyża i literą M (jak Maryja).

W Polsce do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II należy 860 mężczyzn. W diecezji płockiej jest obecnie 134 członków tego Zakonu (komandoria płocka). Wchodzą oni w skład czternastu chorągwi. Funkcję komandora pełni Janusz Paczkowski, jego dwaj zastępcy, to Robert Raczkowski i Artur Wiśniewski. Kanclerzem generalnym Komandorii Płockiej jest Adam Szarota, a skarbnikiem Artur Biernat. Wymienieni mężczyźni są oficerami generalnymi Komandorii Płockiej. Kapelanem diecezjalnym rycerzy jest ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.