W lipcu 90 paczek w akcji „Smak Miłosierdzia”

90 paczek z produktami spożywczymi i chemią gospodarczą rozdano 22 lipca br. w Płocku w ramach akcji „Smak Miłosierdzia”, inicjowanej przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Jest to jedna z inicjatyw związanych ze zbliżającą się 90. rocznicą objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej.

Pieczywo.jpg

Akcja polega na obdarowywaniu potrzebujących każdego 22. dnia miesiąca paczkami z produktami spożywczymi oraz środkami higienicznymi. Tak było również w lipcu. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego w bramie sanktuarium przy Starym Rynku potrzebujący otrzymali 90 paczek z żywnością oraz proszkiem do prania. Produkty te zostały podarowane oraz zakupione za ofiary i za środki pozyskane ze sprzedaży Bułeczek św. Faustyny. 

Organizatorzy „Smaku Miłosierdzia” tłumaczą, że w ten sposób miłosierdzie realizuje się czynem. Paczki przygotowują panie ze Wspólnoty Miłosierdzia, działającej przy sanktuarium, a ich rozdawaniem zajmują się wolontariusze z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Przyznają, że chętnych, którzy przychodzą po paczki, jest wielu.

Akcja „Smak Miłosierdzia” to jedna z wielu inicjatyw, które podjęło Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku do 22 lutego 2021 roku. Niebawem w diecezję wyruszy wystawa mobilna o św. Faustynie i kulcie miłosierdzia Bożego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę