W diecezji trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Msze św. w intencji misjonarzy, różaniec misyjny dzieci i konkurs plastyczny dla szkół o tematyce misyjnej, znajdą się w programie obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji płockiej. Plany na październik dekanalni referenci misyjni poznali 10 czerwca br. podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. W spotkaniu uczestniczył także ks. biskup Piotr Libera.

Misje_referenci.jpg

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie obchodzony w Kościele w październiku 2019 roku, z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu Apostolskiego „Maximum illud”. Dokument ten miał na celu rozbudzenie świadomości obowiązku misyjnego.

Podczas spotkania bp Piotr Libera przekazał, że niebawem do Zambii wyjedzie kolejny ksiądz z diecezji płockiej – ks. Kamil Kowalski. Od wielu lat pracuje tam misyjnie ks. Adam Pergół. Ponadto poinformował, że w ostatnim czasie Kościół płocki wsparł finansowo Aleppo w Syrii, Kazachstan (ufundowanie dzwonów do kościoła) i Wenezuelę, gdzie przekazał 2 tys. dolarów do diecezji Punto Fijo na organizację rekolekcji kapłańskich.

Gościem spotkania była Anna Sobiech, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, przekazała referentom misyjnym, że w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego księża w parafiach będą mogli skorzystać z tematycznych czytanek. Dostępne będą też różne gadżety misyjne (np. zakładki). Ponadto zachęciła księży do przekazywania do PDMD informacji o inicjatywach misyjnych. Będą one zamieszczane na stronie internetowej dzieł misyjnych.

Ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji poinformował o najważniejszych inicjatywach, które zostaną podjęte w diecezji w październiku: - Raz w tygodniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia sprawowana będzie Msza św. za misjonarzy. Wystawa misyjna w Muzeum Diecezjalnym zostanie wzbogacona o historię płockich misjonarzy. W szkołach zostanie ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce misyjnej. A 25 października w parafiach odbędzie się różaniec misyjny dzieci – zpowiedział proboszcz parafii św. Małgorzaty w Rokiciu.

Ksiądz referent zaapelował też o zgłoszenie działalności wszystkich osób  zaangażowanych w duszpasterstwo misyjne, zwłaszcza przy parafiach, grupy dzieci i młodzieży związane z misjami, osoby propagujące tematykę misyjną w diecezji, w tym na terenie szkół. Celem jest konsolidacja osób i działań.  

Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem jednej „dziesiątki” różańca w intencji misji.

Aktualnie na świecie pracuje misyjnie dziewięciu księży z diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę