W diecezji trwa peregrynacja mobilnej wystawy o kulcie Miłosierdzia Bożego

W diecezji płockiej trwa peregrynacja mobilnej wystawy, która opowiada o kulcie Miłosierdzia Bożego i św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Znajdują się na niej m.in. archiwalne zdjęcia, przedstawiające miejsca związane z objawieniem się Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Peregrynację koordynuje Zakon Rycerzy Jana Pawła II.

Jm_sbm_plock.jpg

S. Faustyna Kowalska (1905-1938) mieszkała w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku w latach 1930-1932. Zgromadzenie sprowadził do miasta biskup płocki bł. Antoni J. Nowowiejski, aby zajmowały się kobietami żyjącymi w nędzy moralnej. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 22 lutego 1931 r. w swej zakonnej celi s. Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” i usłyszała, że trzeba ustanowić Święto Miłosierdzia.

Objawienia w Płocku zapoczątkowały prorocką misję s. Faustyny i przekaz orędzia o Miłosierdziu Bożym. W miejscu objawień znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aktualnie rozbudowywane przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Wystawa, która rozpoczęła peregrynację po diecezji płockiej, ukazuje pobyt św. siostry Faustyny w Płocku, na tle historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zwłaszcza w domu w Płocku i Białej koło Płocka oraz związany z tym rozwój kultu Miłosierdzia Bożego.

Wystawę archiwalnych zdjęć z obszernymi opisami podzielono na części. Przedstawiają one kolejno historię Instytutu Bożego Miłosierdzia, który z czasem zaczęło prowadzić Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, działalność Zakładu Anioła Stróża dla dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy rekonstrukcję celi Świętej.

Fotografie w większości pochodzą ze zbiorów płockiego zgromadzenia. Całości wystawy dopełniają zdjęcia znanego płockiego fotografika Jana Waćkowskiego, z beatyfikacji i kanonizacji Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rzymie, można na nich obejrzeć m.in. św. Jana Pawła II w otoczeniu sióstr.

Za peregrynację jest odpowiedzialny Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Wystawa najpierw odwiedza parafie, w których znajdują się chorągwie zakonu. Obecnie jest to parafia św. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, kolejna będzie parafia św. Stanisława Kostki w Rostkowie.

„Wystawa będzie dostępna w każdej parafii przez około dwa tygodnie. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej wiernych ją zobaczyło, aby kult Miłosierdzia Bożego był żywy w diecezji. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku jest szeroko otwarte dla wszystkich pielgrzymów” – zapewnia Janusz Paczkowski, komandor Komandorii Płockiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę