W diecezji płockiej odbyła się peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa

Płock, Gostynin, Płońsk, Przasnysz, Mława i Ciechanów były miastami, w których dzieci, młodzież i dorośli modlili się przy relikwiach bł. Karola Acutisa, jednego z trzynastu patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Ks. biskup Szymon Stułkowski, który przewodniczył Mszy św. na zakończenie pobytu relikwii w diecezji płockiej zaznaczył, że każde takie spotkanie powinno służyć pogłębieniu relacji z Bogiem.

Accutis

Peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa  w diecezji płockiej miała miejsce w dniach 18-20 listopada br.: - Błogosławiony jest jednym z trzynastu patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku. Żył we współczesnych czasach, może być bliski ludziom młodym, za pośrednictwem Internetu ewangelizował innych ludzi. Może więc być patronem osób intersujących się Internetem, ale też tych, którzy nie mogą się opanować w korzystaniu z niego – powiedział ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży i koordynator ŚDM w diecezji płockiej.

Peregrynacja relikwii bł. Karola Acutisa odbyła się w kilku miejscach diecezji. W Płocku przy relikwiach Błogosławionego spotkali się uczniowie Szkół Katolickich oraz młodzież z parafii św. Jadwigi Królowej, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania oraz formująca się w ruchach i wspólnotach w obu dekanatach miasta. W Wyższym Seminarium Duchowym w Płocku przy relikwiach modlili się alumni oraz młodzież męska, uczestnicząca w rekolekcjach powołaniowych.

Następne relikwie bł. Karola Acutisa zostały przekazane do parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, gdzie czuwały przy nich dzieci i młodzież przygotowujący się do przyjęcia sakramentów świętych. Kolejnym miejscem ich pobytu był Płońsk, gdzie obecni byli młodzi z okazji diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Tu Mszy św. przewodniczył biskup senior Piotr Libera.

Potem relikwie zostały przekazane do parafii św. Wojciecha w Przasnyszu oraz parafii Świętej Rodziny w Mławie. Z kolei w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie najpierw przy relikwiach modliła się wspólnota parafialna, natomiast wieczorem biskup płocki Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. udziałem młodzieży z dwóch dekanatów ciechanowskich, w tym młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.

W kazaniu zaznaczył, że kiedy on przed laty przyjmował sakrament bierzmowania, nie było do tego jakiegoś specjalnego przygotowania. Inaczej odbywa się to współcześnie, gdy kandydaci mogą poprzez różne spotkania „doświadczyć Boga”. Przygotowanie obecne nie powinno być traktowane jako „przymus i zbieranie podpisów”, ale „pogłębienie relacji z Bogiem”.

Poza tym w czasie Mszy św. ks. Tomasz Dec przedstawił sylwetkę bł. Karola Acutisa, który z wielu powodów może być patronem młodzieży. Przypomniał, że Błogosławiony kochał Eucharystię, mówił o Niej, że jest „autostradą do nieba”.   

Po Mszy św. bp Stułkowski zaprosił młodzież do adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozważanie wygłosił ks. Krzysztof Ruciński. Odnosiła się ona do ewangelicznej sceny powołania uczniów, którzy potem towarzyszyli Jezusowi: - Dziś Jezus też nas powołuje i chce, abyśmy mu towarzyszyli i głosili Jego Ewangelię tam, gdzie na co dzień jesteśmy - powiedział między innymi duszpasterz.    

Na zakończenie spotkania bp Szymon Stułkowski udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Uczestnicy spotkań przy relikwiach bł. Karola Acutisa otrzymali obrazki z  jego wizerunkiem i modlitwą do niego adresowaną.  Relikwie te przyjechały do diecezji płockiej z archidiecezji przemyskiej, a po pobycie w diecezji płockiej zostały przekazane do archidiecezji lubelskiej. Odwiedzają one poszczególne diecezje w Polsce przed ŚDM w Lizbonie w 2023 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę