W czasie pandemii wolontariusze w Sierpcu pomagają osobom starszym i chorym

W Sierpcu mieszkańcy miasta w czasie pandemii mogą liczyć na pomoc wolontariuszy, którzy zrobią zakupy, posprzątają mieszkanie, pójdą do apteki: - Pomagamy na całego. Nie możemy teraz siedzieć z rękami w kieszeni - przekazała Hanna Wiktor z Parafialnego Koła Caritas w parafii farnej. Do pomocy zgłosiło się 50 wolontariuszy, w tym uczniów miejscowej szkoły średniej.

Hand-3666974_640.jpg

Parafialne Koło Caritas, działające przy parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji (farnej) w Sierpcu w diecezji płockiej w czasie pandemii prowadzi akcję pomocową na rzecz osób starszych, samotnych, chorych. Obiecują zrobienie zakupów spożywczych, pójście do apteki po lekarstwa, posprzątanie mieszkania czy inne, możliwe usługi pomocowe. Posiadają też własne samochody, a więc gdy zajdzie potrzeba, zawiozą kogoś do przychodni czy urzędu.

Do udziału w akcji pomocowej zgłosiło się 50 wolontariuszy: „W naszym kościele została ogłoszona informacja o takiej formie pomocy. Pomagamy na całego. Nie możemy teraz siedzieć z rękami w kieszeni. Wolontariatu podjęli się m.in. pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu z opiekunką Bogusławą Krajewską” – mówi Hanna Wiktor, która od 30 lat kieruje Parafialnym Kołem Caritas przy sierpeckiej parafii.

Dodaje, że akcja pomocowa odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Wolontariusze zachowują dystans, obowiązkowo są w maseczkach, starają się nie wchodzić do mieszkań swoich podopiecznych, gdy nie jest to konieczne. Zainteresowani pomocą mogą dzwonić m.in. pod nr tel. 24/275-22-33.

Także w Płocku można poprosić o podobne wsparcie, inicjowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji płockiej wraz z Fundacją „Cokolwiek uczyniliście”. Do dyspozycji jest telefon: 505-272-535: „Nikt z dzwoniących do nas nie zostanie pozostawiony bez pomocy” – deklaruje Witold Wybult, prezes stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę