W Ciechanowie powstała filia „Metanoi” dla osób potrzebujących pomocy

Psycholog, terapeuta uzależnień i radca prawny będą służyć poradami w nowo utworzonej w Ciechanowie filii Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”. W domu parafialnym „Katolik” odbywać się będą także spotkania dla dzieci, młodzieży i narzeczonych. Utworzenie pierwszej w diecezji filii płockiej „Metanoi” jest realizacją zapisów 43. Synodu diecezjalnego.

Metanoia-ciechanow2.jpg

Filia płockiego Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” powstała w domu parafialnym „Katolik” przy parafii św. Józefa w Ciechanowie (ul. ks. P. Ściegiennego 18).

- W określone dni dyżury w filii pełnić będą: psycholog, terapeuta uzależnień i radca prawny. Będą też organizowane spotkania grupy DDA (dorosłych dzieci alkoholików) oraz dla osób przeżywających żałobę. Ponadto w ciechanowskiej „Metanoi” organizowane będą weekendowe Spotkania dla narzeczonych, przygotowujące do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz spotkania terapeutyczne dla młodzieży – informuje ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”.

W planach są także spotkania dla dzieci. Przy ich organizacji, oprócz „Metanoi” współpracuje także miejska Placówka Wsparcia Dziennego (PWD) oraz Teatr Form Wielu; w programie - prowadzenie zajęć teatralnych dla dzieci oraz oferta spektakli i bajek dla szkół, prezentowanych w „Metanoi”.

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Ciechanowa porady specjalistów będą bezpłatne. Osoby nimi zainteresowane powinny kontaktować się telefonicznie z „Metanoią” w Płocku, pod nr. tel. 513-107-753, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00. Bieżące informacje znaleźć można na stronie: www.cpp-metanoia.com.

Do parafii diecezji płockiej przekazane zostaną ulotki i plakaty informacyjne o działalności filii „Metanoi”. Poza tym informacje na ten temat przekażą wiernym księża dwóch dekanatów ciechanowskich.

Utworzenie filii CPP „Metanoia” w Ciechanowie jest realizacją zapisów 43. Synodu diecezjalnego (2012-2015), aby w większych ośrodkach diecezji powstawały miejsca, w których wierni będą mogli liczyć na pomoc w różnego rodzaju trudnościach.

Kolejna filia „Metanoi” prawdopodobnie powstanie w Golubiu-Dobrzyniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę