W Ciechanowie modlono się za chorych na Covid-19 i pracowników szpitala

Ks. biskup Piotr Libera 7 grudnia br. odwiedził Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, gdzie leczeni są chorzy na Covid-19. Przewodniczył Mszy św. w kaplicy szpitalnej w ich intencji, a także w intencji ich rodzin i wszystkich pracowników szpitala: - Połóżmy przed Jezusem nasze współczesne lęki – powiedział Pasterz Kościoła płockiego.

C6b3c62b-0cd9-40d9-88d7-25acbf955c7e.jpeg

Ks. Maciej Szostak, kapelan w szpitalu, na początku spotkania modlitewnego zaznaczył, że jest ono po to, aby podziękować za wszystkie wyciągnięte w geście solidarności ręce, miłości i bliskości ręce: „Chcemy prosić Boga o zdrowie dla chorych, o siły dla rodzin, o pociechę dla przeżywających żałobę po stracie bliskich, a także prosić za wszystkich pracujących w szpitalu” – powiedział duszpasterz.

Mszy św. sprawowanej w kaplicy szpitalnej pw. św. Matki Teresy z Kalkuty przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii odwołał się do Ewangelii św. Łukasza (5, 17-26), gdzie jest mowa o tym, jak Jezus uzdrowił paralityka. Chory został przyniesiony przed oblicze Jezusa przez czterech mężczyzn, którzy wierzyli, że On pomoże niepełnosprawnemu. Jezus zobaczył ich wielką wiarę i zaangażowanie.

„Ilekroć przychodzimy do Jezusa, zastanawiamy się, kogo do Niego chcemy przynieść, wokół jest przecież wielu paralityków, którzy nie mogą lub nie chcą sami przyjść po uzdrowienie. Współcześnie nikt nie musi z powodu tłumu odkrywać dachu, aby dostać się do Jezusa - Boskiego Lekarza. Mamy łatwy dostęp - pomaga sam krzyż Jezusowy, z którego wypływają uzdrawiające i zbawiające nas i innych łaski” – zaakcentował biskup płocki.

Dodał, że warto „przynosić” innych do Chrystusa, dźwigać jeden drugiego, w życiu codziennym czy w szpitalu, aby można było go podłączyć do respiratora.

Zdaniem kaznodziei, jednym ze znaków wiary chrześcijańskiej jest troska o innych, wyrażona modlitwą. Gdy człowiekowi trudno jest dźwigać pewne rzeczy, nie powinien się poddawać, ale szukać innych do pomocy: paralityka niosło czterech wolontariuszy. Wtedy na barkach wraz z tymi, którzy wierzą, można dźwigać ciężary współczesnej ludzkości, sparaliżowanej lękiem, chorej, czasami głuchej, porażonej pandemią, po to, aby ją „położyć przed Jezusem”.

Przestrzegł, by z ludźmi nie było tak jak z Izraelem, opisywanym w Księdze Izajasza: nie wzywał Boga, bo się Nim znudził: „Czasami człowiek potrafi znudzić się Bogiem. Wysłuchanie prawdy zależy od wiary. Pamiętajmy o tym, kiedy przedstawiamy Bogu nasze prośby i kiedy na ołtarzu kładziemy przed Nim chleb i wino, owoc naszej pracy i symbol naszych spraw, jakże nieraz trudnych i po ludzku beznadziejnych” – poprosił bp Libera.

W czasie pobytu w szpitalu w Ciechanowie bp Piotr Libera poświęcił także różańce dla chorych na Covid-19. Poza tym odwiedził w domu ozdrowieńca pana Mieczysława.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę