VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

O tym, że w życiu chrześcijańskiego małżeństwa i zdrowej rodziny modlitwa ma wielką moc oraz że wyjazd do klasztoru kamedułów nie wynika z chęci ucieczki, powiedział ks. biskup Piotr Libera 9 czerwca br. podczas Eucharystii poprzedzającej VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku. Przeszedł on do miejsc, które odwiedził św. Jan Paweł II w Płocku w 1991 roku. Wśród uczestników marszu było wiele rodzin z dziećmi.

Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Płocku, VIII Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku upamiętnić trzy okoliczności: 40. rocznica pierwszej wizyty papieskiej Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., Pielgrzymkę Papieża do Płockiej w dniach 7 -8 czerwca 1991 r . 20. rocznica beatyfikacji płockich biskupów męczenników II wojny światowej: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego, co miało miejsce 13 czerwca 1999 r.

Eucharystii przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Przypomniał wołanie Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa sprzedano 40 lat: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! To było modlitwa o wieczność na Maryję i Apostołowie, oni - wypełnieni tym Duchem -„ wyruszyli w najdłuższy marsz świata, marsz Ewangelii, marsz Kościoła, misję ogarniającą wszystkie kontynenty ”. Ta modlitwa spełniła się i została wysłuchana, bo naród, Polska - Ojczyzna Papieża Polaka „uwierzyła w moc modlitwy”. 

Odwołaj się też, bądź w styczniowej zgody na papiery Franciszka, abyś mógł spędzić pół roku w klasztorze kamedułów. Stwierdzam, że decyzja o podjęciu tego tematu została podjęta w związku z grzechami niektórych księży, a potem brudne próby dorobienia się na tym złu paru oszustów oraz graczy politycznych. Komentarze, że biskup czegoś się boi, ucieka, zostawia swoją owczarnię. 

- Zapewniam był - biskup Piotr nigdy się nie bał i nie uciekał. Ani, kiedy jako kleryk wcielony przez Jaruzelskiego na dwa lata do wojska, stawał się na nocnej warcie w Bartoszycach nad Łodzią z różańcem w ręku. Kiedyś, gdy musiałeś rozprawiać się z „prawną mafią” i być rozwiązany jako pierwszy. Ani, gdy ostrzega o finansach przed rozpętaniem się imprez towarzyskich nad Wisłą - zaznaczył biskup płocki. 

Dodał, że nie uciekał się do tego, gdy ma więcej niż dwa razy do roku, gdy jest ostatnia część do odroczenia w nieokreślony sposób. Przasnyszu ”. 

Biskup, przybywając do Marszu dla Życia i Rodziny, uświadamiając sobie, że był w centrum życia w chrześcijańskim.

Pasterz Kościoła płockiego Przypomnij sobie niespełniony testament Jana Pawła II, który apelował o uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, zwięzła poufność, jest w porządku i jest aktualna: - Oto przesłanie i słowo - podkreślił się na Libera.

Po Mszy św. płocczanie wyruszyli spod pomnika św. Jana Pawła II do miejsc związanych z jego pielgrzymką do Płocka m.in. biskupów, Zakładzie Karnym i pomniku bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. Piotr Libera, grupa organizacji katolickich, klerycy. Wśród maszerujących było wiele rodzin z dziećmi. Wierni nieśli feretron z Matką Bożą oraz 20-metrową flagą narodową.

Marsz zakończył się na Placu Celebry papieskiej. przy Orlen Arenie, gdzie z telebimu wyświetlono homilię św. Jana Pawła II z 7 czerwca 1991 r. Odbyło się też losowanie nagród w loterii (główna była rower, ufundowany przez wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej). Poza tym s. Dominika Dudzik CP ogłosiła wyniki konkursu rodzinnego na drzewo genealogiczne. Jego zwycięzcami zostali: Oliwia Kaniewska (I miejsce), Natalia Petrykowska (II miejsce), Paweł Michalak oraz Wiktor i Filip Małeccy (egzekwo III miejsce). 

Płocczanom powiedziano również o przekazywaniu pielęgnacji na potrzeby Hospicjum Płockiego pw. południowy zachód. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku, które towarzyszyło marszowi. Na spotkanie spotkania na Placu Celebry zaśpiewano „Barkę”. Podczas całego wydarzenia śpiew inicjował muzyczny zespół klerycki „Fratres”. 

Organizatorem VIII Marszu dla Życia i Rodziny był komitet, na czele którego stało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z prezesem Witoldem Wybultem i wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej z ks. dr Wojciechem Kućką.

Marsze dla Życia i Rodziny w niedzielę 9 czerwca w innych miastach diecezji: Ciechanowie, Mławie, Przasnyszu, Pułtusku i Sierpcu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę