VIII Festiwal Chóralny Rogozino Cantat

Już po raz ósmy kościół parafialny w Rogozinie gościł chóry z Płocka, powiatu płockiego i gostynińskiego. Festiwal Rogozino Cantat cieszy się uznaniem i sympatią w środowisku chóralnym ze względu dobry poziom artystyczny śpiewających zespołów, profesjonalne jury i szczególną atmosferę, jaka towarzyszy konkursowi. Impreza odbyła się w ramach XIII Pikniku Parafialnego, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie i parafię pw. św. Faustyny - Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie.

Rogozino_festiwal.jpg

W tym roku w dwóch kategoriach - chóry jednogłosowe i chóry wielogłosowe, wystąpiło sześć zespołów śpiewaczych: Złota Jesień - chór Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie (Robert Majewski, dyrygent), Vox Cordis z Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem (Michał Pilichowicz, dyrygent), Arce Cantores - chór miasta Gostynin (Michał Pilichowicz, dyrygent), Eklezja - chór Parafii pw św. Faustyny - Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie (ks. Hieronim Chamski, dyrygent), chór Parafii św. Floriana w Proboszczewicach (Stanisław Koziński, dyrygent) i Vox Maiorum - chór Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku.

Zwycięzcą tegorocznej edycji festiwalu Rogozino Cantat 2019 okazał się Arce Cantores - chór miasta Gostynin. Chórzyści wyjechali z Rogozina z nagrodą Grand Prix, I miejscem w kategorii chóry wielogłosowe i ze statuetką za najlepiej wykonaną pieśń religijną.

Drugim chórem, który zdobył w Rogozinie trzy nagrody okazał się Vox Maiorum. Tworzą go same panie i to one zyskały uznanie jury, otrzymując 2. miejsce w kategorii chórów wielogłosowych. Otrzymały też puchar za najlepiej wykonaną pieść patriotyczną, a była to słynna kompozycja Krzysztofa Klenczona „Biały Krzyż”. Panie z Vox Maiorum wywalczyły też nagrodę publiczności. Trzecie miejsce ex-equo w tej kategorii zdobyły dwa chóry: Eklezja z Rogozina i chór Parafii św. Floriana w Proboszczewicach.

W kategorii chóry jednogłosowe zwycięzcą został Vox Cordis z Białego w gminie Gostynin, a drugie miejsce zajęła Złota Jesień z Radzanowa.

W przerwie na obrady jury wystąpił zwycięzca ubiegłorocznej edycji Rogozino Cantat, chór Solidarni, prowadzony przez dyrygentkę Magdalenę Ołdakowską. Śpiewacy potwierdzili swój wysoki poziom i zaprezentowali interesujący program pieśni patriotycznych, upamiętniając w ten sposób 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Jury w składzie: Robert Krajewski (przewodniczący), Maciej Bieniek i Anna Gruszczyńska w posumowaniu podkreśliło coraz wyższy poziom uczestników festiwalu, niebanalny dobór repertuaru konkursowego i pełną wzajemnej życzliwości atmosferę festiwalu.

Robert Majewski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę