VIII Bieg Papieski w 42. rocznicę wyboru Papieża Polaka

VIII Bieg Papieski w 42. rocznicę wyboru Papieża Polaka odbył się 16 października 2020 r. w Płocku. Z powodu pandemii bieg miał inny niż w poprzednich latach charakter, nie mogła w nim uczestniczyć zbyt duża grupa młodzieży. Uczestnicy przeszli lub pobiegli do miejsc, które w 1991 roku odwiedził św. Jan Paweł II.

Competition-3913559_640.jpg

Akcja Katolicka diecezji płockiej z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i 42. rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową zorganizowała VIII Bieg Papieski. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Sztafeta pokoleń – śladami pielgrzymki”. Uczestnikami byli członkowie Akcji Katolickiej z ks. asystentem Krzysztofem Jończykiem oraz mała grupa młodzieży z Parafialno-Uczniowskiego Klubu „Viktoria” w Płocku, pod kierunkiem Leszka Brzeskiego.

Sztafeta rozpoczęła się na Placu Celebry, gdzie 7 czerwca 1991 r. papież Jan Paweł II sprawował Mszę św. Potem uczestnicy zatrzymywali się w miejscach, które odwiedził Ojciec święty: przy pomniku bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, Zakładzie Karnym w Płocku, Oknie Papieskim na domu biskupim, które upamiętniono mozaiką w czerwcu tego roku. Bieg zakończył się przy pomniku św. Jana Pawła II koło katedry, gdzie złożono okolicznościowe kwiaty. Podczas przystanków odczytywano teksty z przemówień św. Jana Pawła II, wygłoszonych 29 lat temu w Płocku.

„Mimo pandemii nie zrezygnowaliśmy z upamiętniania 42. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Bieg Papieski, choć miał inny niż zazwyczaj charakter, tradycyjnie się odbył. W Płocku – mieście papieskim, pamiętamy o pielgrzymce z roku 1991, a w trudnych czasach modlimy o wstawiennictwo św. Jana Pawła II” – zapewniła Wiesława Winiarska, prezes Akcji Katolickiej diecezji płockiej. 

Jan Paweł II pielgrzymował do Płocka w dniach 7-8 czerwca 1991 r., pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. W programie była Msza św. na placu w sąsiedztwie stadionu „Wisły” (dziś – Plac Celebry), modlitwa przy pomniku bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, spotkanie z osadzonymi w Zakładzie Karnym, nabożeństwo czerwcowe w bazylice katedralnej, podczas którego zakończono 42. synod diecezjalny. Papież przemówił też do zebranych z okien domu biskupiego przy Placu Narutowicza 10 w Płocku. To ostatnie wydarzenie zostało  upamiętnione w czerwcu br. poprzez umieszczenie na domu mozaiki z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Mozaikę poświęcił m.in. kard. Stanisław Dziwisz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę