VII Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet Diecezji Płockiej w Rypinie

W kościele parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie odbyło się VII Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet Diecezji Płockiej, pod hasłem „Pan Jezus więcej mnie ukochał niż na to zasłużyłam” (11 marca br.). Mszy św. przewodniczył ks. biskup Piotr Libera. W homilii powiedział między innymi, że kobieta „jest miłością w sercu Kościoła”. Gościem spotkania była dr hab. Monika Waluś.

Walentyna Lempicka

Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, diecezjalny duszpasterz kobiet, wikariusz parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie na początku spotkania zaznaczył, że wielkopostne spotkanie kobiet „daje możliwość zatrzymania się przy sercu Jezusa, słuchania Jego słowa i trwania przy Nim”. To czas uczenia się „pokory i ciszy”, czas na przebywanie ze sobą nawzajem, a także przywołanie postaci służebnicy Bożej m. Walentyny Łempickiej, w 190. rocznicę jej urodzin i 105. rocznicę jej śmierci.

Mszy św. przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii zauważył, że o ile rolę kobiety ukrytą w działaniach Boga Stwórcy należy doceniać, o tyle panie „niekoniecznie uszczęśliwia używanie tzw. feminatywów”: - Czy kobieta naprawdę czuje się bardziej doceniona, jeśli usłyszy, że jest „naukowczynią”, „kierowczynią” czy „ministrą”? Wydaje się, że jest dużo lepszych sposobów, aby wyrazić szacunek dla kobiet - powiedział kaznodzieja.

Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że „Pan wyjął jedno z żeber [Adama] i uczynił kobietę, którą mężczyzna uznał za ciało ze swego ciała. Ale zanim ją zobaczył, wymarzył ją”. Z kolei św. Jan Paweł II w liście o godności kobiety „Mulieris dignitatem” (15) napisał o niezastąpionym „geniuszu kobiety”: „Kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza, nawet jeśli jest to prawda o ich własnej grzeszności”.

- Być miłowaną i miłować, być miłością w sercu Kościoła, jak kiedyś opisała swoje powołanie św. Teresa od Dzieciątka Jezus. To właśnie misja, której w Kościele nikt nie spełni tak, jak kobieta: misja miłości kontemplacyjnej i czynnej, miłości ofiarnej, codziennej, spalającej się i w życiu małżeńskim i rodzinnym, i za murami klauzurowych klasztorów – powiedział bp Libera.

Przypomniał, że niedaleko Rypina urodziła się niezwykła kobieta, służebnica Boża klaryska Walentyna Łempicka (1833-1918). Pociągnięta ideałami franciszkańskimi, zgromadziła wokół siebie grupę młodych kobiet, gotowych jak ona służyć Bogu w życiu kontemplacyjnym i klauzurowym. Była kobietą czynu i dla Bożej sprawy potrafiła znieść wszelkie przeciwności. W jednym z listów napisała: „Pan Jezus więcej mnie ukochał niż na to zasłużyłam. Brakowałoby mi słów na wydziękowanie się za wszystko Panu memu”.

Uczestniczki spotkania w Rypinie wysłuchały też prelekcji dr hab. Moniki Waluś, znanej teolog. Specjalistka od mariologii powiedziała m.in. o kard. Stefanie Wyszyńskim jako przewodniku na drodze duchowości maryjnej. Podkreśliła, że należy uczyć się od Maryi, a wręcz „wychowywać przez przykład Maryi”. Przypomniała też biblijną scenę spotkania Maryi i Elżbiety. Maryja potrzebowała wsparcia, co właściwie odczytała Elżbieta. Ta sytuacja pokazuje, że w jaki sposób należy okazywać innym wsparcie, ale też umieć je przyjmować, choćby niedoskonale.

W programie VII Diecezjalnego Spotkania dla Kobiet Diecezji Płockiej była też m.in. adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa do Serca Pana Jezusa, modlitwa o beatyfikację Walentyny Łempickiej oraz koncert Klaudii Kuźmińskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę