U klaretynów w Płocku trwają półkolonie zimowe

W płockiej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego trwają zimowe półkolonie dla ministrantów i uczestników scholii parafialnej. Zostały zorganizowane podczas ferii szkolnych przez ojców klaretynów. W programie jest wiele atrakcji m.in. zwiedzanie Ratusza, warsztaty kulinarne czy zajęcia sportowe.

Półkolonie Klaretyni
www.facebook.com/KlaretyniPlock

W województwie mazowieckim trwają aktualnie ferie szkolne, dlatego w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (na „Górkach”) postanowiono zorganizować półkolonie dla ministrantów oraz uczestników scholii parafialnej. Półkolonie rozpoczęły się 31 stycznia, a potrwają do 4 lutego. Dzieci mają zapewnione różnorodne zajęcia w godzinach 10:00-15:00. Uczestniczy w nich około 20 osób, w wieku od 6 do 14 lat. 

Program półkolonii jest bardzo bogaty, dzieci mają na przykład warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe. Zwiedzają Ogród Zoologiczny, Książnicę Płocką, Muzeum Diecezjalne, Wyższe Seminarium Diecezjalne, a po Ratuszu oprowadzi ich prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Każdego dnia opiekę zapewniają rodzice i wolontariusze; jest też posiłek.

Półkolonie zimowe zostały zorganizowane przez parafię św. Maksymiliana Kolbego przy współpracy z rodzicami: - My mamy satysfakcję, a dzieci są szczęśliwe – komentuje o. Marcin Kowalewski CMF, proboszcz parafii. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę