Trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w diecezji płockiej

„Ochrzczeni i posłani” - pod takim hasłem w diecezji płockiej obchodzony będzie Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, czyli październik 2019. W programie znajdzie się m.in. cotygodniowa Msza św. i różaniec w intencji misjonarzy, wystawa o misyjnych drogach księży diecezji płockiej i konkurs plastyczny: - Misje, to podstawowe posłanie chrześcijanina – mówi ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji.

Misje_pawel.jpg

W diecezji płockiej trwają przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego „Ochrzczeni i posłani”. Głównym wydarzeniem będzie Msza św. w intencji misji w Niedzielę Misyjną 20 października o godz. 11.30, sprawowana w katedrze płockiej pod przewodnictwem bp. Romana Marcinkowskiego.

Ponadto w każdy czwartek października w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku sprawowana będzie Msza św. oraz odmawiany różaniec w intencji płockich misjonarzy. Będą im przewodniczyli księża, którzy w przeszłości pracowali w różnych krajach na misjach.

Z kolei 5 października w Muzeum Diecezjalnym otwarta zostanie wystawa pt. „Misyjne drogi kapłanów diecezji płockiej”, a w szkołach podstawowych zorganizowany zostanie konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pt. „Dzień z życia misjonarza”, przy współpracy z wydziałem katechetycznym Kurii Diecezjalnej. Nagrodzone prace znajdą się na wystawie w Muzeum Diecezjalnym.

Na 27 września zaplanowano w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku spotkanie dla katechetów zaangażowanych w duszpasterstwo misyjne: prowadzących w parafiach Koła Misyjne, grupy dzieci i młodzieży związane z misjami oraz osoby propagujące tematykę misyjną w diecezji również na terenie szkół. Zostaną z nimi omówione przedsięwzięcia, które można realizować w takich grupach.

Ponadto „Gość Płocki” w każdym numerze (ukazuje się raz z w tygodniu) będzie publikował wywiady z misjonarzami z diecezji płockiej.

- Misje, to podstawowe posłanie, wynikające z nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa. Każdy chrześcijanin, posłany jest „ad gentes”, aby realizować przesłanie wynikające z chrztu św. Kościół musi otwierać się na inne narody, na tych, do których przesłanie Chrystusowe jeszcze nie dotarło. W diecezji płockiej położyliśmy akcent na to, aby w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym różne wydarzenia organizować w parafiach, jak najbliżej wiernych – zapowiada ks. Bogdan Zalewski, diecezjalny referent ds. misji, były wieloletni misjonarz w Wenezueli a obecnie proboszcz parafii św. Małgorzaty w Rokiciu.

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłosił w nim październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud”. Dokumentem tym papież pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę