Trwa 168. Piesza Pielgrzymka do Skępego

O tym, że trzeba pamiętać o przysięgach danych Bogu, powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski 6 września br. w kościele farnym w Płocku. Przewodniczył Mszy św. rozpoczynającej 168. Pieszą Pielgrzymkę do Skępego. Idący w niej pątnicy dziękują Matce Bożej za ocalenie Płocka przed epidemią cholery, spełniając przyrzeczenia swych przodków, pod hasłem „Przyjdź Duchu Święty”.

Sk_pe_2019.jpg

Mszy św. poprzedzającej pielgrzymkę przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski. W homilii powiedział, że pielgrzymka jest pozostawieniem na jakiś czas swojej codzienności. Wielu wydaje się ona nienowoczesna, a jednak pątnicy decydują się udać do miejsca uświęconego obecnością Matki Bożej - do Cudownej Skępskiej.

- Macie świadomość, że trzeba dotrzymać złożonej przed laty przysięgi. Gdy wokół tak dużo niewierności, wy nie zapominacie o przysiędze. Gdy wiele lat temu płocczanie szukali ratunku, okazała się nim Matka Boża. Dziś, gdy wciąż narzekamy na susze czy na deszcze, przypomnijmy sobie, że kiedyś w takich przypadkach zwracano się do Boga, a nie do telewizji, żeby podała pogodę na jutro. Wobec sił natury stajemy się bardzo mali i technika nie jest w stanie nam pomoc – powiedział hierarcha.

Przypomniał też, że Matka Boża podczas zwiastowania nie uciekła przed światem, nie została sama z tą wielką tajemnicą, która radykalnie zmieniła jej plany. Ludzie też nieraz coś planują, a Bóg każe im iść inną drogą.

- Maryja poszła z pośpiechem – z pośpiechem miłości. Poszła zanieść Elżbiecie wiarę i osobistą radość, serce wypełnione szczęściem, bo wiedziała, kim będzie jej Dziecko. Chciała Elżbiecie powiedzieć, że Bóg jest z nią, a poprzez nią – z ludźmi. Tej misji była wierna do końca życia. Idąc do Matki Bożej odpowiadamy na wezwanie Boga, żeby Maryja w nas wybłagała siłę, by nieść ludziom Jezusa – konkludował bp Marcinkowski.

Po Mszy św. około 200 pątników wyruszyło do Skępego przy dźwiękach zabytkowego bębna, zwanego tarabanem. Odpowiedzialnym za pielgrzymkę jest Wojciech Popielski, a przewodnikiem całej pielgrzymki i grupy białej jest ks. Sebastian Krupniewski, wikariusz parafii farnej (św. Bartłomieja) w Płocku. Przewodnikiem grupy błękitnej jest ks. Zbigniew Olszewski z parafii pw. Ducha Świętego.

Każdego dnia pątnicy pokonywać będą około 20-30 km. Dziś wieczorem wezmą udział w uroczystym Apelu Jasnogórskim w Bożewie. Z kolei 7 września w Żurawinie będą się modlić za zmarłych pielgrzymów skępskich. W sobotę 8 września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, pielgrzymi wezmą udział w odpuście w sanktuarium maryjnym w Skępem. Do Płocka powrócą 10 września.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę