Transmisja Koronki i Mszy św. w Święto Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.

Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. będą transmitowane w Niedzielę Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie 22 lutego 1931 roku św. siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa w obrazie „Jezu, ufam Tobie”: - Transmisje będą dostępne pod adresem https://pl-pl.facebook.com/milosierdzie.plock/: - Przeżyjmy ten dzień z wiarą i ufnością, zawierzając siebie i świat cały Bożemu Miłosierdziu – zachęca ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor diecezjalnego sanktuarium.

Jm_sbm_plock.jpg

W niedzielę 19 kwietnia w Kościele powszechnym obchodzona będzie Niedziela Miłosierdzia. To w Płocku 22 lutego 1931 roku św. s. Faustyna Kowalska ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” (Dz.47). Także w Płocku Święta usłyszała polecenie ustanowienia Święta Miłosierdzia. „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49).

W „Dzienniczku” św. siostra Faustyna zanotowała też pragnienie Jezusa, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

- Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku to miejsce, do którego w Niedzielę Miłosierdzia warto odbyć pielgrzymkę duchową. W czasie pandemii może będzie trudno o zwyczajne dopełnienie warunków odpustu, o którym mówi Jezus, pamiętajmy jednak, że w tak nadzwyczajnych sytuacjach, niezależnych od nas, możemy i powinniśmy skorzystać z nadzwyczajnych środków, jakie daje nam Kościół. Są nimi: doskonały akt żalu za popełnione grzechy i przyjęcie Komunii duchowej. Przeżyjmy ten dzień z wiarą i ufnością, zawierzając siebie i świat cały Bożemu Miłosierdziu – zachęca ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

W związku z Niedzielą Miłosierdzia wierni miasta Płocka, diecezji płockiej i całej Polski będą mieć możliwość łączności duchowej z miejscem, w którym Jezus Miłosierny polecił ustanowić Święto Miłosierdzia. Pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/milosierdzie.plock/ o godz. 15:00 – Godzinie Miłosierdzia będzie transmitowana modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego – z miejsca, gdzie miało miejsce pierwsze objawienie się Jezusa Miłosiernego, obecnie jest to teren rozbudowywanego sanktuarium.

Natomiast o godz. 17:00 odbędzie się transmisja Mszy św., której będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Ponadto w niedzielę 19 kwietnia księża udzielą Komunii św. wiernym, którzy zgromadzą się przed sanktuarium na Starym Rynku przed i po każdej Mszy św., które tradycyjnie sprawowane są tam w niedziele, a więc o godzinach: 8:00, 10:00; 12:00; 15.30; 17:00.

***
Św. s. Faustyna Kowalska (1905-1938) w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. W 1930 r. zamieszkała w klasztorze w Płocku. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” i usłyszała polecenie namalowania obrazu. Wydarzenie to opisała w swoim „Dzienniczku” (47-48).

Usłyszała wtedy również życzenie ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego, w niedzielę po Wielkanocy: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz. 49)

W „Dzienniczku” zapisała też obietnice dla ludzi czczących Boże Miłosierdzie: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (…)” (Dz. 699).

Na terenie klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata, rocznie około 14-15 tysięcy osób. W ciągu minionych 8 lat w miejscu objawień modlili się pielgrzymi z 74 krajów.

Aktualnie trwa kompleksowa rozbudowa tego sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc, 50-osobowy dom pielgrzyma, nowe Muzeum św. Siostry Faustyny. 22 lutego tego roku po raz pierwszy w kościele sprawowana była Msza św. z okazji 89. rocznicy objawień.

Trwają też przygotowania do 90. rocznicy pierwszego objawienia. Jest to m.in. akcja charytatywna „Smak Miłosierdzia”, polegająca na przygotowywaniu raz w miesiącu 90 paczek dla osób potrzebujących pomocy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę