Szósty transport z darami od Caritas pojechał w okolice Lwowa

W Tygodniu Miłosierdzia w okolice Lwowa został wysłany kolejny transport z pomocą, przygotowany przez Caritas Diecezji Płockiej. W specjalnych „Paczkach dla Ukrainy” w kolorach niebiesko-żółtych znalazło się około 5 ton różnych rzeczy. Na miejscu dysponuje nimi lokalna organizacja charytatywna. Wiadomo, że w zachodniej Ukrainie schronienie znalazło wielu uchodźców ze wschodu i południa tego kraju.

Paczki Lwow

Caritas Diecezji Płockiej od początku wojny w Ukrainie pomaga jej mieszkańcom na miejscu, w diecezji, ale także przygotowując transporty z pomocą charytatywną. Dziś wyruszył w okolice Lwowa szósty z kolei transport z pomocą: - W specjalnych paczkach znalazło się około 5 ton darów (jest to 250 paczek po 20 kg). Jest w nich żywność, słodycze, środki higieniczne, materiały opatrunkowe. Pomoc ta trafia do lokalnej organizacji charytatywnej, która dzieli dary. Udaje nam się je zebrać między innymi dzięki środkom własnym, zbiórkom w parafiach, darczyńcom - informuje ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

„Paczki dla Ukrainy” są w barwach narodowych tego kraju: niebieskim i żółtym. Zostały specjalnie przygotowane, w związku z tym łatwo pakuje się do nich różne rzeczy. Ten rodzaj pomocy jest dobrze przemyślany i zorganizowany, znajdujące się w paczkach produkty są rzeczywiście niezbędne Ukraińcom: lokalnym, ale także uchodźcom ze wschodniej i południowej Ukrainy, którzy w okolicach Lwowa znajdują schronienie przed agresywnymi, terrorystycznymi, ludobójczymi działaniami wojennymi ze strony Rosji. Dzięki przekazanej w okolice Lwowa pomocy, udało się też stamtąd część darów zawieść do Charkowa, gdzie obecnie toczą się ciężkie walki. 

Poza tym Caritas w Płocku włączyła się w akcję pomocową na rzecz ks. Stanisława Zavolskiego z parafii w Gródku Podolskim w diecezji Kamieniec Podolski. Księża i Caritas sfinansowali mu drogie leczenie choroby nowotworowej w Klinice Dr. Putticha. Duszpasterz ten wrócił już na Ukrainę i pełni swoją kapłańską posługę.

Od 21 marca aktywnie działa Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, powołane przez zarząd Caritas: - Od tego czasu pomocą obejmujemy 103 rodziny ukraińskie mieszkające w diecezji płockiej (chodzi o 289 osób). Przekazaliśmy im 103 duże paczki z artykułami spożywczymi, 40 paczek z artykułami chemicznymi, 11 paczek z ubraniami, 5 dzieciom ufundowaliśmy wyprawkę szkolną, a 3 dzieciom dofinansowaliśmy wycieczkę szkolną. Poza tym 36 osób skorzystało z pomocy prawnej, a 74 osoby dwa razy w tygodniu przez dwie godziny uczy się języka polskiego – relacjonuje Małgorzata Przemyłska, która wspólnie z panem Wołodymyrem z Ukrainy odpowiada za działalność centrum.       

Caritas Diecezji Płockiej była też organizatorem Dnia Dobra. W przedsięwzięcie włączyły się Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas wraz z opiekunami i rodzicami:  przeprowadziły zbiórki, rozprowadzały pierniki i obdarowywały małych parafian słodyczami. Akcja spotkała się z życzliwością proboszczów, wikariuszy i wiernych diecezji płockiej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę