Szlachetna Paczka czeka na darczyńców

Mieszkańcy Płocka i diecezji płockiej mogą już wybierać rodziny i osoby, którym chcieliby pomóc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Internetowa baza wszystkich potrzebujących pomocy znajduje się na stronie www.superw.pl: „Teraz czas na darczyńców” – mówi Eliza Malinowska, lider rejonu Płock.

Szlachetna_paczka.jpg

Na stronie: www.superw.pl znajduje się internetowa baza rodzin i osób potrzebujących z Płocka i diecezji, spośród których każdy zainteresowany może wybrać osoby, dla których zechce przygotować „szlachetną paczkę”. Najczęściej są to osoby niepełnosprawne, samotne, starsze, rodzice samotnie wychowujący dzieci czy rodziny wielodzietne. Listę udało się przygotować dzięki współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Płockiej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Domem Samotnej Matki.

Z przygotowanej bazy każdy zainteresowany darczyńca może wybrać jedną lub więcej, rodzinę, lub osobę samotną, i przygotować dla niej świąteczny prezent. Prezenty zostaną przygotowane do wręczenia przez wolontariuszy, a potem podczas finału XIX edycji Szlachetnej Paczki w dniach 7 i 8 grudnia zawiezione do potrzebujących. Na liście potrzeb są np. pralki, lodówki, obuwie, żywność, meble, sprzęt AGD.

„Teraz czas na darczyńców, którzy mogą sprawić, że wiele osób i rodzin bez smutku spędzi czas świąt. Każdy gest się liczy i jest potrzebny” – mówi Eliza Malinowska, lider rejonu Płock.

W diecezji płockiej poza Płockiem działają też m.in. rejony: Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Mława, Nasielsk, Płońsk, Pomiechówek, Przasnysz, Pułtusk, Raciąż, Opinogóra-Regimin, Serock, Sierpc, Sońsk-Gołymin, Żuromin.

W ubiegłym roku w całym województwie mazowieckim wolontariusze Szlachetnej Paczki pomogli 2 tys.759 potrzebującym rodzinom i osobom, działając w 128 rejonach. W Polsce w czasie 18 lat działania Szlachetnej Paczki w pomoc włączyło się około 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tysiącom rodzin w potrzebie, przekroczyła 339 mln zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę