Święto Miłosierdzia Bożego w Domu Księży Emerytów

W Święto Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2020 r., ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy św. w kaplicy Domu Księży Emerytów w Płocku. W tym roku w kwietniu przypada 25. rocznica ogłoszenia Święta Miłosierdzia Bożego dla Polski i 20. rocznica ogłoszenia tego święta dla całego świata. Ponadto 13 kwietnia minęło 35 lat od przyjęcia przez ks. biskupa seniora sakry biskupiej.

Księża mieszkający w Domu Księży Emerytów modlili się w intencji dostojnego Jubilata, a także mieli okazję złożyć ks. biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu okolicznościowe życzenia.

W homilii ksiądz biskup przypomniał dzień kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej i ogłoszenia II niedzieli wielkanocnej - Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego świata. Wspomniał osobę Jana Pawła II, papieża Miłosierdzia, liczny udział Polaków, w tym swój, w koncelebrze jako przedstawiciela diecezji, na terenie której pracowała i miała pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego s. Faustyna.

Hierarcha podkreślił, że to właśnie w Płocku po raz pierwszy Jezus zażądał, by II niedziela Wielkiej Nocy stała się Świętem Bożego Miłosierdzia. Nawiązując do Ewangelii dnia zwrócił uwagę na pozdrowienie Jezusa „Pokój wam”. Zaznaczył, że chodzi głównie o dar wewnętrznego pokoju, który powinien na stałe zagościć w sercach ludzi.

Ks. biskup Roman Marcinkowski zostawił księżom emerytom przesłanie, którego autorem jest Franciszek Pieczka. Liczący sobie 92 lata znany aktor w rozmowie z dziennikarzem nawiązał do przypadku wyzdrowienia zakażonej koronawirusem 103. letniej Włoszki i powiedział, że przed nim jeszcze 11 lat. Doczekania 103 lat życia życzył biskup senior wszystkim księżom obecnym na Mszy św. w kaplicy Domu Księży Emerytów.

Informacja własna