Stowarzyszenie Aktywny Senior pomaga w walce z powodzią

Działające w Płocku i diecezji Stowarzyszenie Aktywny Senior dostarcza obiady dla osób ewakuowanych oraz służb zaangażowanych w ochronę miasta i okolic przed ewentualną powodzią. W ramach akcji pod nazwą „Od Babci Krysi dla powodzian” dowozi je do miejsc, gdzie oni przebywają.

Pomoc-52325-.jpg

Od pierwszych dni walki z powodziowym zagrożeniem Stowarzyszenie Aktywny Senior włączyło się w niesienie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym skutkami podtopień w rejonie Płocka. Dla mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów, których posesje zostały częściowo już podtopione przez występującą z brzegów Wisłę, a oni sami ewakuowani są do Bursy Miejskiej - dostarcza codziennie ciepłe posiłki przygotowywane w restauracji „Gary Babci Krysi”.

- Akcja pomocowa jest naturalnym odruchem serca w dramatycznej sytuacji osób, które walczą z żywiołem. Dla organizacji niosącej na co dzień pomoc seniorom istotne jest to, że wśród dotkniętych tą trudną sytuacją osób jest ich wielu – mówi informuje Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Członkowie i pracownicy stowarzyszenia nie zapominają także o osobach, które od kilku dni, przez całą dobę pracują przy zabezpieczaniu brzegów Wisły, wałów i ratowaniu budynków znajdujących się na linii występującej z brzegów wody: strażakach, żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, mieszkańcach Płocka, którzy również włączyli się w pomaganie. Dla nich też przygotowuje ciepłe obiady z restauracji „Gary Babci Krysi”.

Pracownicy gotują i dowożą obiady na miejsce, gdzie znajdują się akurat ekipy pracujące przy zabezpieczeniach brzegów i posesji, dróg i innych obiektów: do ekip pracujących przy molo w Płocku i przy ulicy Gmury, do jednostki przy ulicy Popłacińskiej. Stowarzyszenie współpracuje ze sztabem kryzysowym, aby wiedzieć, gdzie i ile obiadów dostarczyć. Codziennie jest gotowe na przekazanie 100 obiadów dla osób dotkniętych skutkami powodzi i służb zaangażowanych w walkę z powodzią.