STOProcent – kolejne wartościowe spotkanie KSM DP

W sobotę, 11 stycznia br. odbyło się trzecie spotkanie z cyklu formacyjnego KSM DP „STOProcent”. Uczestnicy wysłuchali referatu historycznego oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących mediów.

Stoprocent3-plock.png

Wspólny dzień spędzony w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku rozpoczęła Msza Święta. Do zgromadzonej młodzieży kazanie wygłosił ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, który mówił m.in.: „miejcie świadomość, że Jezus jest zawsze blisko Was. W tym różnych sytuacjach naszego życia. To daje nam śmiałość, by zawsze do niego powracać.”

Kolejnym elementem spotkania, były warsztaty medialne prowadzone przez Panią Agnieszkę Ponikiewską, która na co dzień pracuje w Biurze Prasowym Konferencji Episkopatu Polski. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak sprawnie i ciekawie napisać relację i zaproszenie. A także jak odpowiednio obsługiwać media społecznościowe, by zainteresować odbiorców.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Młodzież – Media – Edukacja” prowadzonego przez Fundację dla Młodzieży. Więcej na temat projektu odnaleźć można na stronie Fundacji.

Tuż po obiedzie KSMowicze zebrali się, by wysłuchać referatu historycznego, który zaprezentował Patryk Czech Przewodniczący Krajowej Rady KSM.
Po wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego, uczestnicy rozpoczęli pracę w zastępach.

Na zakończenie spotkania odbyło się podsumowanie. Omówiono także sprawy bieżące KSM DP.

Na sobotnie spotkanie przybyło ponad 30 osób z Sońska, Płońska, Przewodowa, Płocka oraz Strzegowa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę