Statuetki „Serce dla Rodziny” za promocję małżeństwa i rodziny

Dziesięć stowarzyszeń i duszpasterstw z kraju i z diecezji płockiej zostało obdarowanych statuetkami „Serce dla Rodziny” za aktywną promocję małżeństwa i rodziny. Statuetki te przyznała Fundacja „Tak dla Rodziny” z Glinojecka: „80 procent młodych ludzi marzy o szczęśliwej rodzinie” – podaje Aldona Wiśniewska z zarządu Fundacji „Tak dla Rodziny”.

Tak-dla-rodziny.jpg

Fundacja „Tak dla Rodziny” przyznała dziesięć statuetek „Serce dla Rodziny”. Otrzymali je: Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Domowy Kościół Diecezji Płockiej, Marzena Oleszczuk, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, Akademia Familijna, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej, Katolicki Magazyn Informacyjny „Tak Rodzinie”, Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” i Fundacja „Ster na Miłość”.

Uhonorowanie szczególnie zasłużonych dla promocji rodziny duszpasterstw, stowarzyszeń i osób było jednym z elementów projektu pt. „Rodzina - w niej jest SIŁA” o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nawiązującym do szeroko pojętej promocji pozytywnego wizerunku małżeństwa i rodziny, promocji macierzyństwa i rodzicielstwa. Jego celem było przypomnienie prawdy, że rodzina jest miejscem kształtowania wrażliwości, troski, życzliwości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności. Te przekazywane z pokolenia na pokolenie cnoty i postawy tworzą silną społeczność wolnych, szczęśliwych i odpowiedzialnych Polaków, a w konsekwencji - silnych rodzin.

Projekt realizowany był od 15 września do 31 grudnia 2020 r., w ramach cyklicznych ,,Weekendowych spotkań z Rodziną”, na które złożyły się wystąpienia, świadectwa, prelekcje, koncerty, wystawa ,,Rodzina - w niej jest Siła”, zakładka do książki, spot reklamowy. Poprzez projekt starano się dotrzeć zarówno do rodzin, by pomóc im zbudować dobre relacje rodzinne, a także oddziaływać na sferę publiczną, podkreślając wagę wzmocnienia pozycji rodziny w życiu społecznym. Z powodu pandemii wiele zaplanowanych spotkań odbyło się on-line m.in. poprzez stronę fundacji.

„Promowanie rodziny nie jest walką z wiatrakami. Badania pokazują, że 80 proc. młodych ludzi marzy o szczęśliwej rodzinie. Każdy pragnie przecież przeżyć miłość, chce stworzyć rodzinę, coś stałego w swym życiu. Państwo, Kościół i wiele organizacji dba o to, aby w rodzinach działo się dobrze, aby rodziny były scalone, bo tylko w rodzinie człowiek może wszechstronnie się rozwijać. Rodzina jest przekazicielem ważnych dla ludzi wartości” – przekonuje Aldona Wiśniewska z zarządu Fundacji „Tak dla Rodziny”.

Zaznacza także, że choć podejmowane działania mogą wydawać się kroplą w morzu potrzeb, to z drugiej strony „kropla drąży skałę”. Nie można zaniechać konkretnych działań. Należy podejmować różnorakie inicjatywy, które sprawią, że zagrożone i atakowane rodziny, kreowanie modelu antyrodzinnego, zostanie zatrzymane: „Przyznając statuetki «Serce dla Rodziny» chcieliśmy powiedzieć «dziękuję» wszystkim tym, którzy na to zasłużyli” – podkreśla Aldona Wiśniewska.

Projekt Fundacji „Tak dla Rodziny” pod nazwą „Rodzina - w niej jest SIŁA” został zrealizowany w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Został dofinansowany z Programu Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Fundacja „Tak dla Rodziny” powstała w 2017 r. Celem jej działalności jest umacnianie więzi małżeńskich i rodzinnych poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, ewangelizacyjną, wychowanie patriotyczne, a także podkreślania roli rodziny, akceptacji jej istnienia, potrzebę budowania i promowania jej pozytywnego wizerunku.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę