Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (1) (2)

W Płocku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, który jest gremium doradczym w sprawach ochrony dzieci i młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Zespół przeanalizował wszystkie zgłoszenia nadużyć seksualnych, jakie pojawiły się w diecezji od jej objęcia przez ks. biskupa Piotra Liberę.

05-img_8683.jpg

Członkowie Zespołu analizowali stosowane procedury w wyjaśnianiu nadużyć, szczególnie obowiązek zgłaszania przestępstw do prokuratury. Poza tym analizowano typologię sprawców pod kątem socjologicznym i psychologicznym. Eksperci zastanawiali się, czy istnieją w tym zakresie wspólne cechy i „czy da się stworzyć typowy profil duchownego, który jest sprawcą przestępstwa wykorzystania seksualnego osób małoletnich”.

Zespół zbadał też konteksty, w których dokonano przestępstw wobec małoletnich oraz kategorie opisujące osoby pokrzywdzone od strony socjologicznej. Stwierdzono, że zbieranie danych informacji o przestępstwach popełnionych przez niektórych duchownych w diecezji płockiej pozwala spojrzeć na to zjawisko szerzej, a nie tylko przez pryzmat pojedynczych przypadków.