Spotkanie opłatkowe w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Zdobywajcie wiedzę z pasją, ale ostatecznie docierajcie do Prawdy, którą jest Pan Bóg – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do pracowników Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Został do niej zaproszony na przedświąteczne spotkanie opłatkowe.

Oplatek.jpg

Biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski wyraził wdzięczność przedstawicielom Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku za to, że organizując sympozja, pamiętają też o „świecie ducha”, i że podczas spotkań naukowych poruszane są też kwestie związane z duchowością człowieka.

Przypomniał, że zaledwie kilkaset metrów od siedziby uczelni przy ul. Łukasiewicza 3 znajduje się wyjątkowe dla Płocka miejsce: w 1991 roku stał tam ołtarz, przy którym papież Jan Paweł II sprawował Mszę św. z udziałem płocczan. W roku 2020 przypada stulecie urodzin Papieża Polaka.

Przed laty w Płocku Ojciec święty swoją homilię poświęcił dziesiątemu przykazaniu Bożemu. „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”. Przestrzegał przed tym, żeby innym wciąż czegoś zazdrościć i czegoś pożądać. Bp Milewski za Papieżem powtórzył, żeby „przywrócić blask słowu uczciwość”.

- Celem kształcenia, studiowania jest zdobywanie wiedzy. Jednak Jan Paweł II podkreślił, że w najgłębszym rozrachunku chodzi o to, aby docierać do prawdy. Jeśli tę prawdę napiszemy przez duże „P”, to wiemy, że zdobywamy wiedzę, która pomaga docierać do Pana Boga. Zdobywajcie więc wiedzę z pasją i zaciekawieniem, ale ostatecznie miejcie na uwadze Prawdę, którą jest Pan Bóg - zwrócił się do społeczności płockiej uczelni.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), to publiczna uczelnia zawodowa w Płocku, która powstała w 1999 r., na bazie dwóch płockich kolegiów nauczycielskich: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które działały w latach 1990-2000. Rektorem uczelni jest prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki. Uczelnia daje m.in. możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwunastu kierunkach m.in. ekonomia, filologia, pielęgniarstwo, nowe media, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę