Spotkanie modlitewne w rocznicę papieskiej pielgrzymki do Płocka

W dniu 7 czerwca 2020 r. na Placu Celebry blisko Orlen Areny w Płocku odbyło się spotkanie, upamiętniające 29. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II i odprawionej tam Mszy św. Jan Paweł II w Płocku spotkał się wówczas także z więźniami w płockim Zakładzie Karnym, przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu w bazylice katedralnej, gdzie zamknął 42. synod diecezjalny, a wieczorem przemówił do zebranych z okna domu biskupiego przy ul. Tumskiej w Płocku. To ostatnie wydarzenie zostało niedawno upamiętnione poprzez umieszczenie w jednym z okien wspomnianego domu mozaiki papieskiej z wizerunkiem Jana Pawła II z napisem: „Bogu dziękujcie Ducha nie gaście”.

Jan_pawel_oltarz.jpg

Uroczystości w kolejne rocznice podniosłej cebry papieskiej zapoczątkował przed laty śp. Andrzej Drętkiewicz, prezydent Płocka w latach 1990-1995. Od kilku lat, przygotowaniom tych rocznic przy pomniku przy ul. 7 czerwca 1991 r., przewodniczy Leszek Brzeski, płocki radny i prezes Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Viktoria” w Płocku. „Pan Andrzej Drętkiewicz opowiadał mi, że były lata, gdy rocznice pobytu papieża Polaka w Płocku świętował w tym miejscu sam. Śpiewał wtedy Barkę. Wydawało się wówczas, że płocczanie zapomnieli. Dziś jednak jest nas sporo i to mimo pandemii” – mówił w czasie spotkania Leszek Brzeski.

Tegoroczne uroczystości zgromadziły blisko 100 osób. Wśród nich była obecna wdowa po cenionym prezydencie, Małgorzata Drętkiewicz wraz z synami, a także trzech kapłanów: ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, ks. Paweł Niewinowski oraz ks. Wojciech Piórkowski. Na miejsce modlitwy licznie przybyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń diecezji płockiej (m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej, Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia „Civitas Christiana”).

Podczas spotkania ks. Paweł Niewinowski przewodniczył modlitwie za przyczyną św. Jana Pawła II. Natomiast ks. prof. Mroczkowski przypomniał zebranym, żeby zanosić przez wstawiennictwo świętego papieża modlitwy za małżonków borykających się z problemem braku potomstwa, chorych na nowotwory, a także by polecać papieżowi Polakowi sprawy jedności Ojczyzny. Uroczystości uświetniał zespół muzyczny z parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu.

Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, przypomniał, że można jeszcze przekazywać pamiątki z wizyty Jana Pawła II do Płocka na stałą wystawę w Muzeum Diecezjalnym. Jest ona w trakcie realizacji przez Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Po zakończeniu modlitwy i błogosławieństwie wykonano pamiątkowe zdjęcie. W rozmowach dało się słyszeć wyraźny głos, że za rok, w okrągłą 30. rocznicę, należy zorganizować bardziej okazałe uroczystości i ponownie odprawić w tym miejscu Eucharystię. Były też, zresztą jak zwykle przy tej okazji, słowa nawołujące do tego, aby wyraźniej upamiętnić to miejsce, które jest niemal niewidoczne dla przejeżdżających okolicznymi ulicami.

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę